№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
241 10.9.11 10. Інженерно-технічна експертиза
10.9. Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів
10.17. Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
Методика комплексних досліджень комп'ютерних та телекомунікаційних систем у справах, пов'язаних з виявленням фактів спотворення процесу обробки інформації та порушення правил маршрутизації в мережах електрозв'язку з використанням технології VoIP
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
242 10.9.12 10. Інженерно-технічна експертиза
10.9. Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів
Методика комп'ютерно-технічних досліджень у справах, пов'язаних з встановленням фактів втручання в роботу автоматизованих систем
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
243 10.9.13 10. Інженерно-технічна експертиза
10.9. Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів
Методика дослідження носіїв інформації, створених із застосуванням напівпровідникової технології
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
244 10.9.14 10. Інженерно-технічна експертиза
10.9. Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів
Методика дослідження у віртуальному середовищі налаштувань програмного забезпечення встановленного на персональному комп'ютері
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
245 11.0.01 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведеня судово-економічних досліджень при розслідуванні і попереджені злочинів та інших правопорушень в нових умовах господарювання
 • Львівський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
1998 03.03.2010
246 11.0.02 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-бухгалтерських експертиз по бартерних операціях
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 03.03.2010
247 11.0.03 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика вирішення окремих задач судово-бухгалтерської та судово-економічної експертиз по справам, що пов’язані з приватизацією
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 03.03.2010
248 11.0.04 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення економічних експертиз з господарської діяльності приватних підприємців, які займаються торгівельно-закупочною діяльністю
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2017 03.03.2010 27.01.2017
249 11.0.05 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з обігом цінних паперів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2017 03.03.2010 27.01.2017
250 11.0.06 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз при розгляді в господарських судах справ, пов’язаних з питаннями ціноутворення
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 03.03.2010
251 11.0.07 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-бухгалтерських експертиз з питань дослідження вексельної форми розрахунків підприємствами всіх форм власності
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 2017 03.03.2010 27.01.2017
252 11.0.08 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методи, способи та прийоми, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз
 • Дніпропетровський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції україни
2003 03.03.2010
253 11.0.09 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз щодо питань оподаткування операцій з виробництва та реалізації електроенергії
 • Дніпропетровський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
254 11.0.10 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань оподаткування неприбуткових підприємств і організацій
 • Одеський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
255 11.0.11 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертних досліджень господарських операцій, що відображені в бухгалтерському та податковому обліку підприємств і організацій та підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
 • Харківський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
256 11.0.12 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика дослідження судово-економічною експертизою питань нецільового використання бюджетних коштів
 • Донецький НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 03.03.2010
257 11.0.13 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз, які вирішують питання, пов’язані із визначенням збитку у зв’язку з втратою працездатності
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
258 11.0.14 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз з окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2017 03.03.2010 27.01.2017
259 11.0.15 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення окремих питань при проведені економічних експертиз призначених по справах, пов’язаних з легалізацією (відмивання) доходів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 03.03.2010
260 11.0.17 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судово-економічних (бухгалтерських) експертиз з окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2017 03.03.2010 27.01.2017