№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
261 11.0.01 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведеня судово-економічних досліджень при розслідуванні і попереджені злочинів та інших правопорушень в нових умовах господарювання
 • Львівський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
1998 2019 03.03.2010 18.01.2019
262 11.0.02 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-бухгалтерських експертиз по бартерних операціях
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 03.03.2010
263 11.0.03 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика вирішення окремих задач судово-бухгалтерської та судово-економічної експертиз по справам, що пов’язані з приватизацією
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 2019 03.03.2010 18.01.2019
264 11.0.04 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення економічних експертиз з господарської діяльності приватних підприємців, які займаються торгівельно-закупочною діяльністю
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2017 03.03.2010 27.01.2017
265 11.0.05 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з обігом цінних паперів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2017 03.03.2010 27.01.2017
266 11.0.06 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз при розгляді в господарських судах справ, пов’язаних з питаннями ціноутворення
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 03.03.2010
267 11.0.07 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-бухгалтерських експертиз з питань дослідження вексельної форми розрахунків підприємствами всіх форм власності
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 2017 03.03.2010 27.01.2017
268 11.0.08 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методи, способи та прийоми, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз
 • Дніпропетровський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції україни
2003 03.03.2010
269 11.0.09 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз щодо питань оподаткування операцій з виробництва та реалізації електроенергії
 • Дніпропетровський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
270 11.0.10 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань оподаткування неприбуткових підприємств і організацій
 • Одеський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
271 11.0.11 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертних досліджень господарських операцій, що відображені в бухгалтерському та податковому обліку підприємств і організацій та підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
 • Харківський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
272 11.0.12 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика дослідження судово-економічною експертизою питань нецільового використання бюджетних коштів
 • Донецький НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2003 03.03.2010
273 11.0.13 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз, які вирішують питання, пов’язані із визначенням збитку у зв’язку з втратою працездатності
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 2017 03.03.2010 27.01.2017
274 11.0.14 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз з окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2017 03.03.2010 27.01.2017
275 11.0.15 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення окремих питань при проведені економічних експертиз призначених по справах, пов’язаних з легалізацією (відмивання) доходів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 03.03.2010
276 11.0.17 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судово-економічних (бухгалтерських) експертиз з окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2017 03.03.2010 27.01.2017
277 11.0.18 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз з окремих питань ухилення від сплати податків при податковій заставі активів платників податків
 • Одеський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2004 2017 03.03.2010 27.01.2017
278 11.0.19 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судово-економічною (бухгалтерською) експертизою питань, пов’язаних з оподаткуванням господарських операцій з нафтою, газом та електроенергією
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2017 03.03.2010 27.01.2017
279 11.0.20 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення експертних досліджень використання бюджетних коштів, що виділяються на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи в межах державних цільових програм
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 2019 03.03.2010 18.01.2019
280 11.0.21 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення судово-економічних експертиз з окремих питань фінансово-господарської діяльності комерційних банків
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 03.03.2010