№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
281 11.0.36 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення експертних досліджень з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
282 11.0.37 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення дослідження нарахувань і сплати мита, державного мита
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
283 11.0.37 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення дослідження нарахувань і сплати зборів: за геологорозвідувальні роботи, за забруднення навколишнього природного середовища, збір за спеціальне використання природних ресурсів
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
284 11.0.38 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення дослідження нарахувань і сплати акцизного збору
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
285 11.0.39 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика визначення загальної суми пайового фонду та розмірів індивідуальних майнових паїв підприємств, що виділяються
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
286 11.0.41 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних досліджень питань, пов’язаних з визначенням розміру недоодержаного прибутку та інших втрат
 • Севастопольське від. Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2017 03.03.2010 27.01.2017
287 11.0.42 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій при проведені судово-економічних експертиз
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 03.03.2010
288 11.0.43 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Вирішення судово-економічною експертизою питань, пов"язаних із бухгалтерським обліком та оподаткуванням господарських операцій з будівництва житла
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 2017 03.03.2010 27.01.2017
289 11.0.44 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення експертних досліджень по справах, пов'язаних з неповерненням банківських кредитів юридичним особам
 • Полтавське відділення Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
290 11.0.46 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
291 11.0.47 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертного дослідження фінансової можливості підприємств і організацій погашення заборгованості по виплаті заробітної плати
 • Харківський НДІСЕ
 • Сумське відділення ХНДІСЕ, Севастопольське відділення ХНДІСЕ, Полтавське відділення ХНДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
292 11.0.48 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика дослідження господарських операцій за договорами, що передбачають проведення негрошових розрахунків
 • Дніпропетровський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
293 11.1.01 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження оподаткування господарських операцій, пов`язаних з виконанням підрядних та субпідрядних робіт
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 2017 06.02.2009 27.01.2017
294 11.1.02 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження касових операцій
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
295 11.1.03 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження операцій з підзвітними сумами
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
296 11.1.04 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження нестач, лишків товарно-матеріальних цінностей
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
297 11.1.05 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення дослідження операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
298 11.1.06 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика судово-експертного дослідження документів податкового обліку суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність за спрощеною системою оподаткування
 • Полтавське від. Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2017 06.02.2009 27.01.2017
299 11.1.07 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження оподаткування господарських операцій, пов`язаних з видобуванням корисних копалин
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
300 11.1.08 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз за цивільними справами, пов`язаними з визначенням розміру оплати праці за роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009