№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
301 11.0.39 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика визначення загальної суми пайового фонду та розмірів індивідуальних майнових паїв підприємств, що виділяються
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
302 11.0.41 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних досліджень питань, пов’язаних з визначенням розміру недоодержаного прибутку та інших втрат
 • Севастопольське від. Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2017 03.03.2010 27.01.2017
303 11.0.42 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій при проведені судово-економічних експертиз
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 03.03.2010
304 11.0.43 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Вирішення судово-економічною експертизою питань, пов"язаних із бухгалтерським обліком та оподаткуванням господарських операцій з будівництва житла
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 2017 03.03.2010 27.01.2017
305 11.0.44 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика проведення експертних досліджень по справах, пов'язаних з неповерненням банківських кредитів юридичним особам
 • Полтавське відділення Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
306 11.0.46 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
307 11.0.47 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертного дослідження фінансової можливості підприємств і організацій погашення заборгованості по виплаті заробітної плати
 • Харківський НДІСЕ
 • Сумське відділення ХНДІСЕ, Севастопольське відділення ХНДІСЕ, Полтавське відділення ХНДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
308 11.0.48 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика дослідження господарських операцій за договорами, що передбачають проведення негрошових розрахунків
 • Дніпропетровський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
309 11.0.49 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення економічних експертиз по господарських операціях з інвестиційною нерухомістю
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
310 11.0.50 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика дослідження операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати під час простою, санації і ліквідації
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2017 18.01.2019
311 11.0.51 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічної експертизи з питань господарських операцій із земельними ділянками
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2017 18.01.2019
312 11.1.01 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження оподаткування господарських операцій, пов`язаних з виконанням підрядних та субпідрядних робіт
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 2017 06.02.2009 27.01.2017
313 11.1.02 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження касових операцій
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
314 11.1.03 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження операцій з підзвітними сумами
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
315 11.1.04 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження нестач, лишків товарно-матеріальних цінностей
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 03.03.2010
316 11.1.05 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення дослідження операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 2017 03.03.2010 27.01.2017
317 11.1.06 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика судово-експертного дослідження документів податкового обліку суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність за спрощеною системою оподаткування
 • Полтавське від. Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2017 06.02.2009 27.01.2017
318 11.1.07 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження оподаткування господарських операцій, пов`язаних з видобуванням корисних копалин
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2019 06.02.2009 18.01.2019
319 11.1.08 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз за цивільними справами, пов`язаними з визначенням розміру оплати праці за роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
320 11.1.09 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо сум відшкодування з бюджету податку на додану вартість
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2017 03.03.2010 27.01.2017