№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
321 11.1.67 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судових економічних експертиз з визначення собівартості оподаткування
 • Дніпропетровський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
322 11.1.68 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження розрахунків з нерезидентами України
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
323 11.1.69 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження господарських операцій з оподаткування при застосуванні трансфертних цін
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстицї України
2015 27.01.2017
324 11.1.70 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо нарахування та сплати податків в сері сільського господарства
 • Дніпропетровський НДІСЕ, Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
325 11.1.71 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження з визначення розміру відшкодування пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату пільгових пнсій за віком
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
326 11.1.72 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо нарахування та сплати податків у процедурах санації та ліквідації
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 27.01.2017
327 11.1.73 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження операцій за депозитними рахунками фізчних осіб у банківських установах
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
328 11.1.74 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних питань, пов'язаних з визначенням розміру заборгованості за поставку електроенергії
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
329 11.1.75 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження операцій з опдаткування доходів фізичних осіб
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
330 11.1.76 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження з питань проведення додаткових видатків місцевих бюджетів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
331 11.2.01 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика експертного дослідження обліку формування та сплати до державного бюджету частини прибутку (дивідентів), підприємств, у статутному фонді яких державі належать частки
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 03.03.2010
332 11.2.02 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Дослідження бухгалтерського обліку та оподаткування спільної діяльності підприємств
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 2017 03.03.2010 27.01.2017
333 11.2.03 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика виконання судово-економічних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг
 • Севастопольське відділення Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 2017 03.03.2010 27.01.2017
334 11.2.47 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банктутства підприємств
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 02.03.2012
335 11.2.48 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз з визначення збитків при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
336 11.2.51 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних досліджень операцій з надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
337 11.2.53 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика визначення вартості чистих активів суб'єктів господарювання
 • Львівський НДІСЕ Мін'юсту
2013 29.01.2016
338 11.3.01 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика експертного дослідження операцій з кредитування фізичних осіб
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 03.03.2010
339 11.3.02 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Методика вирішення судовою фінансово-економічною експертизою питань, які виникають по справах щодо порушень при отриманні та погашенні іноземних кредитів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 03.03.2010
340 11.3.34 11. Економічна експертиза
11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Особливості проведення судово-економічних експертиз з питань обгрунтованості договірного списання комерційними банками коштів з рахунків клієнтів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013