№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
361 14.1.01 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного аналізу вихідних даних
 • Москва, МГУ
1979 03.03.2010
362 14.1.02 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Експертна оцінка афективних реакцій та особливих емоційних станів
 • Москва МОЗ СРСР Методична рада інституту Прокуратури СРСР
1982, 1983 03.03.2010
363 14.1.03 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного дослідження у цивільних справах
 • Москва, МГУ
1997 03.03.2010
364 14.1.04 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених страждань
 • Ерделевський О.М.
1997 2016 03.03.2010 29.01.2016
365 14.1.05 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження у кримінальних справах
 • Москва, МГУ
1998 03.03.2010
366 14.1.06 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження межових станів
 • Москва, НДІ психіатрії ім.професора В.П. Сербського
1999 03.03.2010
367 14.1.07 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження психологічного анамнезу
 • Ленинград, ЛГУ
1978 03.03.2010
368 14.1.08 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення типологічних психологічних особливостей особистості Айзенка (опитувальники)
 • Москва, МГУ
1964, 1968 03.03.2010
369 14.1.09 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження рівня інтелектуального розвитку Р. Амтхауера (тест структури інтелектуальної діяльності) 1953, 1974 03.03.2010
370 14.1.10 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика асоціативного експерименту
 • Москва, МГУ
1928, 1932 03.03.2010
371 14.1.11 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження зорової пам"яті та сприймання простору (тест візуальної ретенції Бентона)
 • Київ
1952, 1986 03.03.2010
372 14.1.12 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку "Шкала Бине-Симона"
 • Харків
1896, 1928 03.03.2010
373 14.1.13 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку Векслера (шкали виміру інтелекту, субтести)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1939, 1969 03.03.2010
374 14.1.14 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мотиваційної сфери особистості "Розподіл часу"
 • Москва, МГУ
1979 03.03.2010
375 14.1.15 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мислення Виготського-Сахарова (формування понять)
 • Москва, МГУ
1927 03.03.2010
376 14.1.16 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження інтелектуального розвитку та особистісних властивостей
 • НДІ психіатрії МЗ РСФСР Москва МГУ
1926, 1949, 1963, 1970 03.03.2010
377 14.1.17 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика навчаючого експерименту (оцінка розумового рівня та визначення зони його найближчого розвитку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1973 03.03.2010
378 14.1.18 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Рене Жиля (визначення особливостей поведінки та ставлення дитини до оточуючого)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1959, 1978 03.03.2010
379 14.1.19 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика незакінчених речень (різновид асоціативного проективного тесту)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1928, 1969 03.03.2010
380 14.1.20 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення когнітивного стилю особистості
 • Москва, МГУ
1954, 1985 03.03.2010