№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
381 13.1.2.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.1.2. Дослідження,пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних(базами даних)
Методика комплексного дослідження ознак неліцензійності використання пропрієнтарного програмного забезпечення
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
382 13.2.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
Методика проведення досліджень оптичних носіїв, що містять об’єкти авторського права та суміжних прав
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2008 03.03.2010
383 13.2.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
Методика дослідження ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
384 13.3.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.3. Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями
Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
385 13.6.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Методика проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2017 23.03.2018
386 13.8.01 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з раціоналізаторськими пропозиціями
 • НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
387 13.8.02 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності
13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Методика проведення судової експертизи комерційної таємниці та ноу-хау
 • Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності,
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 02.03.2012
388 14.1.01 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного аналізу вихідних даних
 • Москва, МГУ
1979 03.03.2010
389 14.1.02 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Експертна оцінка афективних реакцій та особливих емоційних станів
 • Москва МОЗ СРСР Методична рада інституту Прокуратури СРСР
1982, 1983 03.03.2010
390 14.1.03 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судового психологічного дослідження у цивільних справах
 • Москва, МГУ
1997 03.03.2010
391 14.1.04 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених страждань
 • Ерделевський О.М.
1997 2016 03.03.2010 29.01.2016
392 14.1.05 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження у кримінальних справах
 • Москва, МГУ
1998 03.03.2010
393 14.1.06 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження межових станів
 • Москва, НДІ психіатрії ім.професора В.П. Сербського
1999 03.03.2010
394 14.1.07 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження психологічного анамнезу
 • Ленинград, ЛГУ
1978 03.03.2010
395 14.1.08 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення типологічних психологічних особливостей особистості Айзенка (опитувальники)
 • Москва, МГУ
1964, 1968 03.03.2010
396 14.1.09 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження рівня інтелектуального розвитку Р. Амтхауера (тест структури інтелектуальної діяльності) 1953, 1974 03.03.2010
397 14.1.10 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика асоціативного експерименту
 • Москва, МГУ
1928, 1932 03.03.2010
398 14.1.11 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження зорової пам"яті та сприймання простору (тест візуальної ретенції Бентона)
 • Київ
1952, 1986 03.03.2010
399 14.1.12 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку "Шкала Бине-Симона"
 • Харків
1896, 1928 03.03.2010
400 14.1.13 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика діагностики рівня інтелектуального розвитку Векслера (шкали виміру інтелекту, субтести)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1939, 1969 03.03.2010