№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
401 14.1.41 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Тест руки" (Hand Test)
 • Москва, НДІ Прокуратури СРСР
1962, 1986 03.03.2010
402 14.1.42 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження ставлення до себе (опитувальники самоставлення особистості)
 • Москва, МГУ
1985 03.03.2010
403 14.1.43 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сематичний диференціал Ч. Осгуда"
 • Москва, МГУ
1957, 1986 03.03.2010
404 14.1.44 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Дошка форм Сегена" (дослідження рівня розумового розвитку дітей)
 • Москва, МГУ
1886, 1970 03.03.2010
405 14.1.45 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сонди тест" (дослідження соціальної перцепції та інстинктивних потреб особистості) 1939, 1986 03.03.2010
406 14.1.46 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТАТ (тест тематичний апперцепції) - дослідження мотиваційних диспозицій особистості
 • Київ, КГУ
 • Москва, МГУ
1935, 1943, 1978, 1980 03.03.2010
407 14.1.47 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження рівня суб’єктивного контролю (шкала локусу контролю Дж. Роттера)
 • Москва, МГУ
1984 03.03.2010
408 14.1.48 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Р. Кетелла (16-ти факторний особистісний опитувальник) та її варіанти
 • Ленінград, ЛГУ
1950, 1973 03.03.2010
409 14.1.49 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки САН (стан, активність, настрій)
 • Москва, МГУ
1973 03.03.2010
410 14.1.50 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн
 • Москва, НДІ МЗ СРСР
1970 03.03.2010
411 14.1.51 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Спілбергера - Ханина (тест)
 • Ленінград, ЛНДІТЕК
1976 03.03.2010
412 14.1.52 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження властивостей нервової системи за психомоторними показниками (Теппінг-тест Є.П. Ільїна)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1987 03.03.2010
413 14.1.53 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ШТУР" (шкільний тест розумового розвитку)
 • Москва, НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР
1978 03.03.2010
414 14.1.54 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Леонгарда-Шмишека
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 03.03.2010
415 14.1.55 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТЮФ (тест гумористичних фраз)
 • Москва, МГУ
1982 03.03.2010
416 14.1.56 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Піктограми"
 • Москва, МГУ
1968 03.03.2010
417 14.1.57 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження індивідуально-психологічних особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей особистості)
 • Київ, КГУ
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1995, 2000 03.03.2010
418 14.1.58 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика PTSD (виявлення психологічних особливостей посттравматичного стану у виді структурованого психологічного інтерв’ю)
 • Москва, МГУ
1992 03.03.2010
419 14.1.59 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Типовий сімейний стан"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
420 14.1.60 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методик (опитувальник) "Аналіз сімейної тривоги" (АТС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010