№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
401 14.1.14 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мотиваційної сфери особистості "Розподіл часу"
 • Москва, МГУ
1979 03.03.2010
402 14.1.15 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження мислення Виготського-Сахарова (формування понять)
 • Москва, МГУ
1927 03.03.2010
403 14.1.16 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження інтелектуального розвитку та особистісних властивостей
 • НДІ психіатрії МЗ РСФСР Москва МГУ
1926, 1949, 1963, 1970 03.03.2010
404 14.1.17 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика навчаючого експерименту (оцінка розумового рівня та визначення зони його найближчого розвитку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1973 03.03.2010
405 14.1.18 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Рене Жиля (визначення особливостей поведінки та ставлення дитини до оточуючого)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1959, 1978 03.03.2010
406 14.1.19 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика незакінчених речень (різновид асоціативного проективного тесту)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1928, 1969 03.03.2010
407 14.1.20 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення когнітивного стилю особистості
 • Москва, МГУ
1954, 1985 03.03.2010
408 14.1.21 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика монологічного інтерв’ю
 • Москва, МГУ
1984 03.03.2010
409 14.1.22 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика вивчення індивідуально-психологічних конструктів особистості (техніка репертуарнихрольових конструктів Келлі)
 • Москва, МГУ
1955, 1975 03.03.2010
410 14.1.23 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика систематизованої фіксації та квантифікації одиниць психологічного змісту у досліджуваному матеріалі (контент-аналіз та інтент-аналіз)
 • АН СРСР
1920 03.03.2010
411 14.1.24 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження концентрації та стійкості уваги
 • Москва, НДІ МЗ РФССР
1895, 1928 03.03.2010
412 14.1.25 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ЛОБ" - визначення ставлення особистості до захворювання (особистісний опитувальник інституту Бехтерева)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1983 03.03.2010
413 14.1.26 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Люшера (тест кольорового вибору) та її модифікація
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1980 03.03.2010
414 14.1.27 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення інтелектуального рівня, зорової та слухової пам’яті (Аналітичний тест інтелекту та тест пам’яті Мейлі)
 • Київ КГУ
1928, 1978 03.03.2010
415 14.1.28 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ММРІ (методика багатоаспективного дослідження особистості - Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник) та її модифікації (СМИЛ, СМОЛ, ММИЛ, МІНІ-МУЛЬТ)
 • Московський НДІ МЗ РФССР
1940, 1967 03.03.2010
416 14.1.29 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Мира-і-Лопеца (проективна методика дослідження особистості)
 • Ленінград, ЛГУ
1940, 1963, 1976 03.03.2010
417 14.1.30 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ПДО (психологічний діагностичний опитувальник А.Е. Личко для підліткового та юнацького віку)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 03.03.2010
418 14.1.31 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ПД (дослідження потреби у досягненнях та мотивації досягнень)
 • Москва, МГУ
1978 03.03.2010
419 14.1.32 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження виявів тривоги (Шкала тривоги Ж. Тейлора та її модифікації)
 • Ленінград, ЛГУ
1953, 1966 03.03.2010
420 14.1.33 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження психологічних особливостей уваги та сесомоторних реакцій (проба Е. Крепелина, таблиця Шульте, коректурна проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, відлічування, розстановка чисел, тощо)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. Бехтерева
1959 03.03.2010