№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
421 14.1.45 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сонди тест" (дослідження соціальної перцепції та інстинктивних потреб особистості) 1939, 1986 03.03.2010
422 14.1.46 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТАТ (тест тематичний апперцепції) - дослідження мотиваційних диспозицій особистості
 • Київ, КГУ
 • Москва, МГУ
1935, 1943, 1978, 1980 03.03.2010
423 14.1.47 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження рівня суб’єктивного контролю (шкала локусу контролю Дж. Роттера)
 • Москва, МГУ
1984 03.03.2010
424 14.1.48 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Р. Кетелла (16-ти факторний особистісний опитувальник) та її варіанти
 • Ленінград, ЛГУ
1950, 1973 03.03.2010
425 14.1.49 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки САН (стан, активність, настрій)
 • Москва, МГУ
1973 03.03.2010
426 14.1.50 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн
 • Москва, НДІ МЗ СРСР
1970 03.03.2010
427 14.1.51 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Спілбергера - Ханина (тест)
 • Ленінград, ЛНДІТЕК
1976 03.03.2010
428 14.1.52 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження властивостей нервової системи за психомоторними показниками (Теппінг-тест Є.П. Ільїна)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1987 03.03.2010
429 14.1.53 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ШТУР" (шкільний тест розумового розвитку)
 • Москва, НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР
1978 03.03.2010
430 14.1.54 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Леонгарда-Шмишека
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 03.03.2010
431 14.1.55 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТЮФ (тест гумористичних фраз)
 • Москва, МГУ
1982 03.03.2010
432 14.1.56 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Піктограми"
 • Москва, МГУ
1968 03.03.2010
433 14.1.57 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження індивідуально-психологічних особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей особистості)
 • Київ, КГУ
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1995, 2000 03.03.2010
434 14.1.58 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика PTSD (виявлення психологічних особливостей посттравматичного стану у виді структурованого психологічного інтерв’ю)
 • Москва, МГУ
1992 03.03.2010
435 14.1.59 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Типовий сімейний стан"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
436 14.1.60 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методик (опитувальник) "Аналіз сімейної тривоги" (АТС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
437 14.1.61 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика (опитувальник) "Конструктивна-деструктивна сім’я" (КДС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
438 14.1.62 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Симпатія або ПТС "Переважаючий тип симпатії"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
439 14.1.63 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Нормативний опір" (НО)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010
440 14.1.64 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сімейне виховання підлітка" (опитувальник для батьків)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 03.03.2010