№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
441 15.1.09 15. Мистецтвознавча експертиза
15.1. Мистецтвознавчі дослідження
Методика оцінки пам‘яток історії, архітектури та містобудування
 • Клименко І., Смольнікова С.
2006 03.03.2010
442 15.1.10 15. Мистецтвознавча експертиза
15.1. Мистецтвознавчі дослідження
Методика визначення стану збереженості творів станкового живопису
 • Титов М.
2007 03.03.2010
443 15.1.11 15. Мистецтвознавча експертиза
15.1. Мистецтвознавчі дослідження
Методика атрибуції видань кирилівського друку
 • Чичерина С.
2007 03.03.2010
444 15.1.12 15. Мистецтвознавча експертиза
15.1. Мистецтвознавчі дослідження
Методика судово-експертного мистецтвознавчого дослідження продукції порнографічного характеру
 • Харківський НДІСЕ
 • Донецький НДІСЕ, Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції
 • ДНДЕКЦ МВС України, Донецький та Запорізький НДЕКЦ при МВС України
2011 01.03.2013
445 17.0.01 17. Експертиза спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Віднесення об'єктів до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (ДСК)
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2011 02.03.2011
446 17.0.02 17. Експертиза спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Методика віднесення технічних засобів отримання інформації з магнітної стрічки ідентифікаційних карток та PIN-коду до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та передачі.
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2013 12.09.2014
447 2.0.02 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виготовлених з використанням новітніх технологій
 • Одеський НДІСЕ, Кіровоградське відділення ОНДІСЕ, Київський НДІСЕ
2010 02.03.2012
448 2.1.01 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика фотографічного виявлення угаслих текстів
 • АН СРСР
1958 06.02.2009
449 2.1.02 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Фізичні методи виявлення невидимих текстів
 • ВНДІ Прокуратури СРСР
1961 06.02.2009
450 2.1.03 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення послідовності нанесення перетнутих штрихів кулькових ручок адсорбційно-люмінісцентним методом
 • ЦНДІСЕ СРСР
1970 06.02.2009
451 2.1.04 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження розірваних документів з метою ідентифікації цілого по його частинах
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
452 2.1.05 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження приладів для письма з метою їх ідентифікації
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
453 2.1.06 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Відновлення змісту документів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1974 06.02.2009
454 2.1.07 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Дослідження встановлення можливості хронологічної послідовності виконання перехрещующихся штрихів за допомогою полімерної пасти "К"
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1980 06.02.2009
455 2.1.08 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Криміналістичне дослідження документів с витравленими (змитими) записами
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1987 06.02.2009
456 2.1.09 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів з метою встановлення переклеювання
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
457 2.1.10 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення внесення в текст дописок
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
2002 06.02.2009
458 2.1.11 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення підробки документа, виконаної із застосуванням копіювальної техніки, принтерів та ПЕОМ (виготовлення документів шляхом монтажу)
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 06.02.2009
459 2.1.12 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Експертне діагностичне дослідження документів, що виконані за допомогою комп’ютерних технологій
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
460 2.1.13 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика судово-технічної експертизи документів (Загальна частина)
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009