№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
461 2.1.15 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виконаних новими видами пишучих приладів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
462 2.1.16 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика визначення абсолютного віку документів (в частині документів, виконаних пастами для кулькових ручок)
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2001 06.02.2009
463 2.1.17 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів (загальна частина)
 • КДБ при РМ СРСР
1955 03.03.2010
464 2.1.18 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення слабко видимих текстів у документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 03.03.2010
465 2.1.19 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення невидимих текстів в документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 03.03.2010
466 2.1.20 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика технічної експертизи документів у частині дослідження штрихів, що перетинаються
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
467 2.2.01 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроскопічне дослідження паперу з метою встановлен-ня групової ідентифікації
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1956 06.02.2009
468 2.2.02 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза паперу
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
469 2.2.03 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза чорнильних і олівцевих штрихів, відтисків штампів та печаток, витравлених текстів в документах, експертиза по виявленню текстів, які не читаються
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
470 2.2.04 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза клею
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
471 2.2.05 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічне дослідження барвників паст для кулькових ручок
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх прав СРСР
1969 06.02.2009
472 2.2.06 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічне дослідження барвників паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1969 06.02.2009
473 2.2.07 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціювання фарб деяких технічних паперів методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
474 2.2.08 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічно-криміналістичне дослідження паперу
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
475 2.2.09 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Матеріали письма і методи їх дослідження
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
476 2.2.10 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження клеючих речовин
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
477 2.2.11 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження методом ІЧ-спектроскопії паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
478 2.2.12 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду барвника в чорнилах
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1971 06.02.2009
479 2.2.13 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1972 06.02.2009
480 2.2.14 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження чорнила
 • ВНДІСЕ
1972 06.02.2009