№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
481 2.0.02 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виготовлених з використанням новітніх технологій
 • Одеський НДІСЕ, Кіровоградське відділення ОНДІСЕ, Київський НДІСЕ
2010 02.03.2012
482 2.0.03 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика встановлення послідовності виконання штрихів, утворених електрографічним способом та пастами для кулькових ручок, за відсутністю ділянок їх взаємного перетину
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
483 2.1.01 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика фотографічного виявлення угаслих текстів
 • АН СРСР
1958 06.02.2009
484 2.1.02 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Фізичні методи виявлення невидимих текстів
 • ВНДІ Прокуратури СРСР
1961 06.02.2009
485 2.1.03 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення послідовності нанесення перетнутих штрихів кулькових ручок адсорбційно-люмінісцентним методом
 • ЦНДІСЕ СРСР
1970 06.02.2009
486 2.1.04 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження розірваних документів з метою ідентифікації цілого по його частинах
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
487 2.1.05 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження приладів для письма з метою їх ідентифікації
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
488 2.1.06 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Відновлення змісту документів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1974 06.02.2009
489 2.1.07 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Дослідження встановлення можливості хронологічної послідовності виконання перехрещующихся штрихів за допомогою полімерної пасти "К"
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1980 2019 06.02.2009 18.01.2019
490 2.1.08 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Криміналістичне дослідження документів с витравленими (змитими) записами
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1987 06.02.2009
491 2.1.09 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів з метою встановлення переклеювання
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
492 2.1.10 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення внесення в текст дописок
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
2002 06.02.2009
493 2.1.11 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення підробки документа, виконаної із застосуванням копіювальної техніки, принтерів та ПЕОМ (виготовлення документів шляхом монтажу)
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 06.02.2009
494 2.1.12 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Експертне діагностичне дослідження документів, що виконані за допомогою комп’ютерних технологій
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
495 2.1.13 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика судово-технічної експертизи документів (Загальна частина)
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
496 2.1.15 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виконаних новими видами пишучих приладів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
497 2.1.16 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика визначення абсолютного віку документів (в частині документів, виконаних пастами для кулькових ручок)
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2001 06.02.2009
498 2.1.17 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів (загальна частина)
 • КДБ при РМ СРСР
1955 03.03.2010
499 2.1.18 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення слабко видимих текстів у документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 03.03.2010
500 2.1.19 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення невидимих текстів в документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 03.03.2010