№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
501 2.1.20 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика технічної експертизи документів у частині дослідження штрихів, що перетинаються
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
502 2.2.01 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроскопічне дослідження паперу з метою встановлен-ня групової ідентифікації
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1956 06.02.2009
503 2.2.02 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза паперу
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
504 2.2.03 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза чорнильних і олівцевих штрихів, відтисків штампів та печаток, витравлених текстів в документах, експертиза по виявленню текстів, які не читаються
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
505 2.2.04 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза клею
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
506 2.2.05 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічне дослідження барвників паст для кулькових ручок
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх прав СРСР
1969 06.02.2009
507 2.2.06 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічне дослідження барвників паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1969 06.02.2009
508 2.2.07 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціювання фарб деяких технічних паперів методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
509 2.2.08 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Хімічно-криміналістичне дослідження паперу
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
510 2.2.09 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Матеріали письма і методи їх дослідження
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
511 2.2.10 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження клеючих речовин
 • ВНДІСЕ
1970 06.02.2009
512 2.2.11 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження методом ІЧ-спектроскопії паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
513 2.2.12 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду барвника в чорнилах
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1971 06.02.2009
514 2.2.13 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1972 06.02.2009
515 2.2.14 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження чорнила
 • ВНДІСЕ
1972 06.02.2009
516 2.2.15 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження в криміналістичній експертизі порушень заводами виготовлювачами рецептури чорнила
 • ВНДІСЕ
1972 06.02.2009
517 2.2.16 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження чорнила і паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
518 2.2.17 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорнила для фломастерів методами крапельного хімічного аналізу
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
519 2.2.18 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорнила для фломастерів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
520 2.2.20 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методичні рекомендації щодо аналізу складу паст для кулькових ручок і чорнила
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009