№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
501 2.2.16 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Ідентифікаційне дослідження чорнила і паст кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
502 2.2.17 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорнила для фломастерів методами крапельного хімічного аналізу
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
503 2.2.18 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорнила для фломастерів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
504 2.2.20 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методичні рекомендації щодо аналізу складу паст для кулькових ручок і чорнила
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
505 2.2.21 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження фарбувальних речовин паст для кулькових ручок за допомогою електронних спектрів поглинання
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
506 2.2.22 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження фарбувальних речовин для копіювального паперу багаторазового використання фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
507 2.2.23 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорних типографських фарб методами ТШХ
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
508 2.2.24 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів документів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
509 2.2.25 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників чорнила для авторучок «Радуга-2» методами розподільчої паперової та ТШХ
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
510 2.2.26 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Якісне визначення смоли при порівняльному дослідженні паст кулькових ручок
 • Київський НДІСЕ
1977 06.02.2009
511 2.2.27 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження спалених цінних паперів фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
512 2.2.28 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження штрихів, виконаних графітними олівцями
 • КазахстанНДІСЕ
1979 06.02.2009
513 2.2.29 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Використання дифузно-копіювального метода при кри-міналістичному дослідженні штрихів паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
514 2.2.30 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Застосування РФА і ЕСА при криміналістичному дослідженні спалених цінних паперів
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
515 2.2.31 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Порівняльне дослідження барвників в стержнях і штрихах кольорових червоних олівців методами хроматографії і якісних реакцій
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
516 2.2.32 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження якісного складу барвників в стержнях синіх олівців і виконаних ними штрихах методами ТШХ і крапельного аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
517 2.2.33 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація електрографічних тонерів за електронними спектрами поглинання їх розчинів в етиловому спирті і хлористому метилені
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
518 2.2.34 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження орієнтації целюлози в газетному папері методом рентгенівського аналізу текстур
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
519 2.2.35 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження писального та газетного паперу
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
520 2.2.36 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження кольорових олівців
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009