№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
501 2.2.36 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження кольорових олівців
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
502 2.2.37 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження реквізитів і матеріалів документів
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
503 2.2.38 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження виробничих партій барвників Основного фіолетового К і жиророзчинного фіолетового К методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
504 2.2.39 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників і зв’язуючих речовин в штрихах чорнила для плакарів методом ТШХ горизонтальної
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
505 2.2.40 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників кольорових олівців вітчизняного та зарубіжного виробництва з метою їх диференціації
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
506 2.2.41 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроспектрофотометричне дослідження барвників в матеріалах письма
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
507 2.2.42 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація матеріалів письма, виготовлених за одні-єю рецептурою, за допомогою методів ТШХ та відбитої спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
508 2.2.43 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація однокольорових матеріалів письма за незабарвленими компонентами
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1987 06.02.2009
509 2.2.44 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду матеріалів документів
 • ВНДІМіністерства внутрішніх справ України
1987 06.02.2009
510 2.2.45 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація водорозчинних матеріалів письма за якісним складом барвників і безкольорових компонентів
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
511 2.2.46 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження безколірних компонентів водорозчинних матеріалів письма методом ГРХ
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
512 2.2.47 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження тонерів електрофотографічних копій мето-дом ІК-Фурє-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
513 2.2.48 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження елементного складу паперу
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
514 2.2.49 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів письма в штрихах
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
515 2.2.50 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення відносного вмісту фенілгліколя в штрихах паст для кулькових ручок, які не містять фталоціанінових барвників
 • ВНДІСЕ
1994 06.02.2009
516 2.2.51 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • КДБ при РМ СРСР
1977 03.03.2010
517 2.2.52 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма
 • КДБ при РМ УРСР
1961 03.03.2010
518 2.2.53 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження технічних паперів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
519 2.2.54 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
520 2.2.55 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів документів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1982 03.03.2010