№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
521 2.2.56 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
522 2.2.57 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
523 2.2.58 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма та друку
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
524 2.2.58 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження фарбуючих речовин текстів, нанесених за допомогою лазерних принтерів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
525 2.3.01 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика криміналістичного дослідження відбитків печаток та штампів
 • ВНДІСЕ
 • СРСР
1960 06.02.2009
526 2.3.02 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Особливості відбитків виконаних електрофотографичним способом, методика їх криміналістичного дослідження
 • Чередниченко Л.А.
1968 06.02.2009
527 2.3.03 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків печатних форм
 • Павленко С.Д.
1970 06.02.2009
528 2.3.04 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків, що отриманні за допомогою копіювально-множильної техніки
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1972 06.02.2009
529 2.3.05 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика дослідження відбитків печаток і штампів
 • ВНДІСЕ
 • СРСР
1973 06.02.2009
530 2.3.06 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків типографських шрифтів ручного набору та їх відбитків
 • Павленко С.Д.
1975 06.02.2009
531 2.3.07 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, що виготовлені за допомогою фотополімерних печатних форм
 • Павленко С.Д.
1976 06.02.2009
532 2.3.08 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика дослідження бланків документів та іншої поліграфічної продукції
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
1976 06.02.2009
533 2.3.09 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Дослідження відбитків, що виготовлені з фотополімерних печатних форм
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1980 06.02.2009
534 2.3.10 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Встановлення групової належності електрографічних апаратів по відпечатаним на них текстам: класифікація електрографічних апаратів
 • Толкачева Ф.К.
1981 06.02.2009
535 2.3.11 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістична експертиза машинописних текстів
 • Аубакинров А.Ф., Винницкий Л.В..
1981 06.02.2009
536 2.3.12 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Встановлення безричагової пишучої машини по текстам
 • ВНДІСЕ СРСР
1981 06.02.2009
537 2.3.13 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методики дослідження машинописних текстів і текстів, виконаних на знакодрукуючих пристроях
 • КазНДІСЕ
 • Аубакиров А.Ф., Винницкий Л.В.
1981 06.02.2009
538 2.3.14 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне ототожнення електрофотографичних апаратів по відпечатаним на них текстам
 • Толкачева Ф.К.
1982 06.02.2009
539 2.3.15 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження машинописних текстів з метою встановлення марки шрифту, марки й моделі пишучої машини
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
540 2.3.16 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів
 • ЕКУ Міністерства внутрішніх справ
1985 06.02.2009