№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
521 2.2.21 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження фарбувальних речовин паст для кулькових ручок за допомогою електронних спектрів поглинання
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
522 2.2.22 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження фарбувальних речовин для копіювального паперу багаторазового використання фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
523 2.2.23 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження чорних типографських фарб методами ТШХ
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
524 2.2.24 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів документів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
525 2.2.25 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників чорнила для авторучок «Радуга-2» методами розподільчої паперової та ТШХ
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
526 2.2.26 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Якісне визначення смоли при порівняльному дослідженні паст кулькових ручок
 • Київський НДІСЕ
1977 06.02.2009
527 2.2.27 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження спалених цінних паперів фізико-хімічними методами
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
528 2.2.28 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження штрихів, виконаних графітними олівцями
 • КазахстанНДІСЕ
1979 06.02.2009
529 2.2.29 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Використання дифузно-копіювального метода при кри-міналістичному дослідженні штрихів паст для кулькових ручок
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
530 2.2.30 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Застосування РФА і ЕСА при криміналістичному дослідженні спалених цінних паперів
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
531 2.2.31 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Порівняльне дослідження барвників в стержнях і штрихах кольорових червоних олівців методами хроматографії і якісних реакцій
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
532 2.2.32 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження якісного складу барвників в стержнях синіх олівців і виконаних ними штрихах методами ТШХ і крапельного аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
533 2.2.33 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація електрографічних тонерів за електронними спектрами поглинання їх розчинів в етиловому спирті і хлористому метилені
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
534 2.2.34 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження орієнтації целюлози в газетному папері методом рентгенівського аналізу текстур
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
535 2.2.35 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження писального та газетного паперу
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
536 2.2.36 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження кольорових олівців
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
537 2.2.37 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження реквізитів і матеріалів документів
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
538 2.2.38 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження виробничих партій барвників Основного фіолетового К і жиророзчинного фіолетового К методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
539 2.2.39 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників і зв’язуючих речовин в штрихах чорнила для плакарів методом ТШХ горизонтальної
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
540 2.2.40 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників кольорових олівців вітчизняного та зарубіжного виробництва з метою їх диференціації
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009