№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
541 2.2.41 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроспектрофотометричне дослідження барвників в матеріалах письма
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
542 2.2.42 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація матеріалів письма, виготовлених за одні-єю рецептурою, за допомогою методів ТШХ та відбитої спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
543 2.2.43 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація однокольорових матеріалів письма за незабарвленими компонентами
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1987 06.02.2009
544 2.2.44 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду матеріалів документів
 • ВНДІМіністерства внутрішніх справ України
1987 06.02.2009
545 2.2.45 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація водорозчинних матеріалів письма за якісним складом барвників і безкольорових компонентів
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
546 2.2.46 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження безколірних компонентів водорозчинних матеріалів письма методом ГРХ
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
547 2.2.47 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження тонерів електрофотографічних копій мето-дом ІК-Фурє-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
548 2.2.48 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження елементного складу паперу
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
549 2.2.49 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів письма в штрихах
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
550 2.2.50 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення відносного вмісту фенілгліколя в штрихах паст для кулькових ручок, які не містять фталоціанінових барвників
 • ВНДІСЕ
1994 06.02.2009
551 2.2.51 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • КДБ при РМ СРСР
1977 03.03.2010
552 2.2.52 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма
 • КДБ при РМ УРСР
1961 03.03.2010
553 2.2.53 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження технічних паперів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
554 2.2.54 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
555 2.2.55 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів документів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1982 03.03.2010
556 2.2.56 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
557 2.2.57 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
558 2.2.58 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма та друку
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1983 03.03.2010
559 2.2.58 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження фарбуючих речовин текстів, нанесених за допомогою лазерних принтерів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
560 2.3.01 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика криміналістичного дослідження відбитків печаток та штампів
 • ВНДІСЕ
 • СРСР
1960 06.02.2009