№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
561 2.3.02 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Особливості відбитків виконаних електрофотографичним способом, методика їх криміналістичного дослідження
 • Чередниченко Л.А.
1968 06.02.2009
562 2.3.03 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків печатних форм
 • Павленко С.Д.
1970 06.02.2009
563 2.3.04 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків, що отриманні за допомогою копіювально-множильної техніки
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1972 06.02.2009
564 2.3.05 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика дослідження відбитків печаток і штампів
 • ВНДІСЕ
 • СРСР
1973 06.02.2009
565 2.3.06 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження відбитків типографських шрифтів ручного набору та їх відбитків
 • Павленко С.Д.
1975 06.02.2009
566 2.3.07 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, що виготовлені за допомогою фотополімерних печатних форм
 • Павленко С.Д.
1976 06.02.2009
567 2.3.08 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методика дослідження бланків документів та іншої поліграфічної продукції
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
1976 06.02.2009
568 2.3.09 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Дослідження відбитків, що виготовлені з фотополімерних печатних форм
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1980 06.02.2009
569 2.3.10 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Встановлення групової належності електрографічних апаратів по відпечатаним на них текстам: класифікація електрографічних апаратів
 • Толкачева Ф.К.
1981 06.02.2009
570 2.3.11 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістична експертиза машинописних текстів
 • Аубакинров А.Ф., Винницкий Л.В..
1981 06.02.2009
571 2.3.12 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Встановлення безричагової пишучої машини по текстам
 • ВНДІСЕ СРСР
1981 06.02.2009
572 2.3.13 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методики дослідження машинописних текстів і текстів, виконаних на знакодрукуючих пристроях
 • КазНДІСЕ
 • Аубакиров А.Ф., Винницкий Л.В.
1981 06.02.2009
573 2.3.14 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне ототожнення електрофотографичних апаратів по відпечатаним на них текстам
 • Толкачева Ф.К.
1982 06.02.2009
574 2.3.15 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження машинописних текстів з метою встановлення марки шрифту, марки й моделі пишучої машини
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
575 2.3.16 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів
 • ЕКУ Міністерства внутрішніх справ
1985 06.02.2009
576 2.3.17 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, надрукованих електрофотографичним способом
 • ВНДІСЕ СРСР
1985 06.02.2009
577 2.3.18 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методики дослідження машинописних текстів і текстів, виконаних на знакодрукуючих пристроях
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
578 2.3.19 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Встановлення орудій письма по штрихам (відбиткам) в документі
 • ВНДІСЕ СРСР
1987 06.02.2009
579 2.3.20 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Методики дослідження машинописних текстів і текстів, виконаних на знакодрукуючих пристроях
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
1989 06.02.2009
580 2.3.21 2. Технічна експертиза документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Техніко-криміналістичне дослідження відбитків печаток, виготовлених по сучасним технологіям
 • ВНДІСЕ
1989 2019 06.02.2009 18.01.2019