№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
41 1.1.19 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
42 1.1.20 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних у стані сп’яніння
 • Білоруський НДІСЕ
1975 2019 06.02.2009 18.01.2019
43 1.1.21 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методика імовірнісної оцінки збігів ознак почерку при ідентифікаційному дослідженні «змішаних» (буквених і цифрових) записів
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
44 1.1.22 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Модифікована методика імовірнісно-статистичної оцінки збігів ознак почерку з урахуванням його групової приналежності
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
45 1.1.23 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Кількісна методика порівняльного дослідження окремих ознак і оцінки його результатів при ідентифікації виконавця рукопису, виконаного навмисно зміненим почерком (при скорописному викривленні)
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
46 1.1.24 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Модифікована методика встановлення факту навмисної зміни почерку
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
47 1.1.25 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація високовироблених почерків за ступенем досконалості системи рухів
 • ВНДІСЕ
1979 2019 06.02.2009 18.01.2019
48 1.1.26 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Комплексна методика вирішення судово-почеркознавчих ідентифікаційних задач, пов’язаних з дослідженням буквених текстів
 • ВНДІСЕ
1982 2019 06.02.2009 18.01.2019
49 1.1.27 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методичні рекомендації вирішення судово-почеркознавчих діагностичних задач
 • Білоруський НДІСЕ Міністерство юстиції Білоруської РСР
1982 06.02.2009
50 1.1.28 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
51 1.1.29 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення похилого та старечого віку виконавця рукописного тексту
 • ВНДІСЕ
1984 2019 06.02.2009 18.01.2019
52 1.1.30 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація справжніх підписів і підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
53 1.1.31 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення справжності коротких і простих підписів, виконаних у звичних умовах, і несправжніх підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
54 1.1.32 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація виконавців рукописних текстів, виконаних скорописом та з наслідуванням друкарським шрифтам
 • ВНДІСЕ
1985 2019 06.02.2009 18.01.2019
55 1.1.33 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Судово-почеркознавче дослідження підписів, виконаних у незвичних умовах
 • ВНДІСЕ
1985 2019 06.02.2009 18.01.2019
56 1.1.34 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Встановлення факту виконання рукопису незвичною до письма (лівою) рукою
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
57 1.1.35 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Комплексна методика встановлення справжності (несправжності) коротких і простих підписів
 • ВНДІСЕ
1987 2019 06.02.2009 18.01.2019
58 1.1.36 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Основні принципи методики порівняльного дослідження навмисно змінених підписів (автопідробка)
 • ВНДІСЕ
1987 2016 06.02.2009 29.01.2016
59 1.1.37 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Судово-почеркознавча експертиза
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
60 1.1.38 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Друковані і спеціальні шрифти
 • ВНДІСЕ
1989 2019 06.02.2009 18.01.2019