№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
761 7.0.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи за ознаками мовлення з застосуванням автоматизованої експертної системи «Phonexi»
 • ООО «Речевые технологии»Москва
2003 06.02.2009
762 7.0.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Основні положення методики криміналістичного дослідження звукового середовища
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009
763 7.1.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика експертної діагностики монтажу магнітних записів та методи його виявлення
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
764 7.1.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Магнітооптичний метод дослідження магнітних сигналограм в криміналістиці
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
765 7.1.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика криміналістичного дослідження матеріалів і засобів звуко-та відеозапису
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1998 06.02.2009
766 7.1.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Модифікована методика встановлення семантичного змісту фонограм з використанням пристрою "Форманта"
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
767 7.1.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методичні рекомендації по виявленню ознак цифрової обробки фонограм
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
768 7.1.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методичні основи виявлення слідів цифрової обробки аналогових та цифрових фонограм
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
769 7.1.07 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика проведення експертизи оригінальності та дійсності аналогових магнітних фонограм за паразитними параметрами апаратури магнітного запису, що фіксуються у фонограмах, із застосуванням апаратно-програмного комплексу "Теорема"
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 06.02.2009
770 7.1.10 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика дослідження структур аудіофайлів, записаних за допомогою цифрових диктофонів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
771 7.1.11 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика технічного дослідження матеріалів відео-,звукозапису, що містяться на цифрових носіях інформації
 • Львівський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
772 7.1.12 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Загальна методика дослідження автентичності цифрових фонограм, записаних за допомогою портативної побутової техніки з функцією звукозапису
 • Львівський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
773 7.1.13 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика дослідження структур цифрових відеофайлів
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
774 7.2.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика ідентифікації дикторів за допомогою программного засобу ExpCad
 • Жариков Ю.Ф., Мохнев С.П., Салтевский М.В
1976 06.02.2009
775 7.2.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні основи автоматичного розпізнавання диктора за голосом
 • Рамишвили Г.С.
1981 06.02.2009
776 7.2.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні основи криміналістичного дослідження фонограм мовлення та ідентифікація особи за мовленням
 • Рамишвили Г.С., Чикоидзе Г.Б.
1991 06.02.2009
777 7.2.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні засади судової акустики
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1992 06.02.2009
778 7.2.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування комп’ютерних технологій в криміналістичних фоноскопічних дослідженнях і експертизах
 • Академія Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації
1994 06.02.2009
779 7.2.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування пакету програм криміналістичної ідентифікації диктора SIVE 6.5 з метою дослідження сигналів мовлення
 • Technogama UAB (ЗАО Техногама), Vilnius, Lithuania
2000 06.02.2009
780 7.2.07 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування системи редагування, аналізу та усунення шуму речових сигналів SIS 6.х
 • Центр речевых технологий Санкт-Петербург
2005 06.02.2009