№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
781 5.2.01 5. Вибухово-технічна експертиза
5.2. Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
Методика криміналістичного дослідження електродетонаторів промислового та саморобного виготовлення
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
782 6.1.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Судово-дослідницька фотографія
 • Сілкин П.Ф.
1979 06.02.2009
783 6.1.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Методика дослідження фотографічних зображень, фотоапаратури та фотоматеріалів
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
784 6.1.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Техніко-криміналістична експертиза фотознімків
 • КДБ СРСР
1981 03.03.2010
785 6.1.04 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Криміналістична ідентифікація вітчизняних малоформатних фотоапаратів по фотоплівках
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1989 03.03.2010
786 6.1.05 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Методика досліджень цифрових фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
787 6.2.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика проведення фотопортретної експертизи
 • ВНДІСЕ
1967 06.02.2009
788 6.2.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Ідентифікація особи за допомогою метода графічних алгоритмів
 • Полєвой Н.С.
1982 06.02.2009
789 6.2.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Криміналістичний опис зовнішності людини
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
790 6.2.04 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика криміналістичної ідентифікації по фотопортретах осіб раси монголоїда, проживаючих на території середньоазіатських республік СРСР
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1986 03.03.2010
791 6.2.05 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
 • ДНДЕКЦ МВС України
2013 29.01.2016
792 6.3.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Експертиза голографічного захисту цінних паперів та документів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 06.02.2009
793 6.3.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Дослідження параметрів рельєфно-фазових голограм, що виготовляються методом тиснення
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
794 6.3.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Експертиза голографічних захисних знаків, виготовлених за технологією „dot matrix”
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 06.02.2009
795 7.0.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування комп’ютерної лабораторії СSL4500 для криміналістичного дослідження сигналів мовлення
 • KAY Elemetric Corp. USA
2002 06.02.2009
796 7.0.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні основи дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2008 06.02.2009
797 7.0.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи по фонограмах російської мови на автоматизованій системі «Діалект»
 • Попов Н.Ф.
1996 06.02.2009
798 7.0.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні рекомендації використання програмного комплексу порівняльного лінгвістичного аналізу спірної та еталонної фонограм
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
799 7.0.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи за ознаками мовлення з застосуванням автоматизованої експертної системи «Phonexi»
 • ООО «Речевые технологии»Москва
2003 06.02.2009
800 7.0.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Основні положення методики криміналістичного дослідження звукового середовища
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009