№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
781 7.0.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи по фонограмах російської мови на автоматизованій системі «Діалект»
 • Попов Н.Ф.
1996 06.02.2009
782 7.0.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні рекомендації використання програмного комплексу порівняльного лінгвістичного аналізу спірної та еталонної фонограм
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
783 7.0.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи за ознаками мовлення з застосуванням автоматизованої експертної системи «Phonexi»
 • ООО «Речевые технологии»Москва
2003 06.02.2009
784 7.0.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Основні положення методики криміналістичного дослідження звукового середовища
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009
785 7.1.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика експертної діагностики монтажу магнітних записів та методи його виявлення
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
786 7.1.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Магнітооптичний метод дослідження магнітних сигналограм в криміналістиці
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
787 7.1.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика криміналістичного дослідження матеріалів і засобів звуко-та відеозапису
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1998 06.02.2009
788 7.1.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Модифікована методика встановлення семантичного змісту фонограм з використанням пристрою "Форманта"
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
789 7.1.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методичні рекомендації по виявленню ознак цифрової обробки фонограм
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
790 7.1.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методичні основи виявлення слідів цифрової обробки аналогових та цифрових фонограм
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
791 7.1.07 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика проведення експертизи оригінальності та дійсності аналогових магнітних фонограм за паразитними параметрами апаратури магнітного запису, що фіксуються у фонограмах, із застосуванням апаратно-програмного комплексу "Теорема"
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 06.02.2009
792 7.1.10 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика дослідження структур аудіофайлів, записаних за допомогою цифрових диктофонів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2011 01.03.2013
793 7.1.11 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика технічного дослідження матеріалів відео-,звукозапису, що містяться на цифрових носіях інформації
 • Львівський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
794 7.1.12 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Загальна методика дослідження автентичності цифрових фонограм, записаних за допомогою портативної побутової техніки з функцією звукозапису
 • Львівський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
795 7.1.13 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика дослідження структур цифрових відеофайлів
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
796 7.1.14 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика "Криміналістичне дослідження матеріалів і засобів цифрового звуко- та відеозвукозапису"
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
2016 23.03.2018
797 7.2.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика ідентифікації дикторів за допомогою программного засобу ExpCad
 • Жариков Ю.Ф., Мохнев С.П., Салтевский М.В
1976 06.02.2009
798 7.2.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні основи автоматичного розпізнавання диктора за голосом
 • Рамишвили Г.С.
1981 06.02.2009
799 7.2.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні основи криміналістичного дослідження фонограм мовлення та ідентифікація особи за мовленням
 • Рамишвили Г.С., Чикоидзе Г.Б.
1991 06.02.2009
800 7.2.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні засади судової акустики
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1992 06.02.2009