№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
801 7.2.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування комп’ютерних технологій в криміналістичних фоноскопічних дослідженнях і експертизах
 • Академія Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації
1994 06.02.2009
802 7.2.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування пакету програм криміналістичної ідентифікації диктора SIVE 6.5 з метою дослідження сигналів мовлення
 • Technogama UAB (ЗАО Техногама), Vilnius, Lithuania
2000 06.02.2009
803 7.2.07 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування системи редагування, аналізу та усунення шуму речових сигналів SIS 6.х
 • Центр речевых технологий Санкт-Петербург
2005 06.02.2009
804 7.2.08 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методичні рекомендації із встановлення номера телефону абонента лінії зв’язку за звуковими сигналами, зафіксованими на фонограмі
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
805 7.3.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні рекомендації щодо використання функціонального аналізу як методу ідентифікації мовленнєвої особистості
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1995 06.02.2009
806 7.3.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні основи судового мовознавства
 • Галяшина Є.І.
2003 06.02.2009
807 7.3.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні рекомендації щодо проведення лінгвістичного дослідження усного мовлення за ознаками міжмовної інтерференції
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
808 8.0.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Методика визначення лікарських отруйних, сильнодіючих засобів та психотропних речовин в алкогольних та безалкогольних напоях методом тонкошарової хроматографії
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС України в Харківській області
2012 12.09.2014
809 8.0.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
8.8. Дослідження ґрунтів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методичні рекомендації криміналістичного дослідження матеріалів і речовин з використанням рентгенофлуоресцентного аналізатору
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
810 8.1.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Комплексне криміналістичне дослідження ЛФМ з використанням молекулярного спектрального аналізу в ІЧ-ділянці спектру
 • ВНДІСЕ
1969 06.02.2009
811 8.1.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових матеріалів з використанням методу якісного молекулярного спектрального аналізу в інфрачервоній ділянці спектру
 • ЦНДІСЕ МЮ СРСР
1969 06.02.2009
812 8.1.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження автомобільних фарб методами інфрачервоної спектрометрії
 • ЦНДІСЕ МЮ СРСР
1969 06.02.2009
813 8.1.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання прохідної електронної мікроскопії для диференціації стандартних лакофарбових покриттів
 • ЦНДІСЕ МЮ СРСР
1969 06.02.2009
814 8.1.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження художніх фарб
 • Борисов А.П.
1970 06.02.2009
815 8.1.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікрохімічне дослідження пігментної частини автоемалей синіх зелених тонів
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
816 8.1.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Застосування інфрачервоної спектроскопії в криміналістичних дослідженнях
 • Москва
1972 06.02.2009
817 8.1.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікрорентгенофазовий аналіз ЛФП ТЗ
 • КазНДІСЕ
1972 06.02.2009
818 8.1.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи аналізу лакофарбових матеріалів
 • Москва
1974 06.02.2009
819 8.1.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація і ідентифікація лакофарбових покриттів побутового призначення і автоемалей методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
820 8.1.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання емісійного спектрального аналізу при проведенні експертиз побутових фарб
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009