№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
821 8.1.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання колороскопічних методів аналізу лакофарбових матеріалів і покриттів
 • КазСРСР
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
822 8.1.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Якісне визначення компонентів зв’язуючих ЛФМ методами хімічного аналізу
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
823 8.1.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження кольору частинок ЛФМ
 • КазНДІСЕ
1975 06.02.2009
824 8.1.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи дослідження МРВ. Півкількісний аналіз ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії з використанням внутрішнього стандарту
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
825 8.1.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
826 8.1.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгенографічне дослідження окремих побутових ЛФМ
 • АзерНДІСЕ
1977 06.02.2009
827 8.1.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження продуктів піролізу ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
828 8.1.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження органічних пігментів в побутових фарбах
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
829 8.1.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
830 8.1.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФП на підставі даних про технологію пофарбування легкових автомобілів, що випускаються на АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ІЖАЗ
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
831 8.1.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Емісійний спектральний аналіз в експертизі лакофарбових матеріалів
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
832 8.1.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Морфологічне дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
833 8.1.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Порівняльне дослідження ЛФП за спектрами відбиття і кольоровими характеристиками
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
834 8.1.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження неорганічного складу фарб методом лазерного мікроспектрального локального аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
835 8.1.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Морфологічні особливості лакофарбових матеріалів та покриттів, що виявляються методами оптичної та електронної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
836 8.1.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісний РФА рутила в ЛФМ автомобілів з застосуванням дифрактометра
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
837 8.1.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Порівняльне дослідження ЛФМ методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
838 8.1.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФП легкових автомобілів вітчизняного виробництва методами електронної спектроскопії
 • ВНДІ МВС
1981 06.02.2009
839 8.1.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Спектральний флуоресцентний аналіз в порівняльному дослідженні мікро кількостей лакофарбових матеріалів
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
840 8.1.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження пігментної частини ЛФП за електронними спектрами
 • ВНДІ МВС
1981 06.02.2009