№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
841 8.1.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Застосування дифузно-контактного методу для криміналістичного дослідження ЛФМ
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
842 8.1.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Визначення окремих органічних компонентів методом масс-спектрометрії
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
843 8.1.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Особливості ідентифікаційного дослідження ЛФП методами молекулярної спектроскопії та оптичної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
844 8.1.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Аналіз емалевої ізоляції дротів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
845 8.1.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Комплексна методика аналізу морфології лакофарбових покриттів транспортних засобів методами оптичної електронної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
846 8.1.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження кольору мікрооб’єктів
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
847 8.1.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФМ, що містять фталоціанінові пігменти, за допомогою спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
848 8.1.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Визначення типу та марки транспортних засобів за частинками автомобільних ЛФП
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
849 8.1.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження морфологічних ознак ЛФМ і покриттів
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
850 8.1.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Хімічне дослідження ЛФМ
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
851 8.1.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження лакофарбових матеріалів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
852 8.1.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ і покриттів методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
853 8.1.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження елементного складу мінеральної частини ЛФМ методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
854 8.1.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікро спектральний аналіз з використанням ЛМА
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
855 8.1.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ методом рентгено-фазового аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
856 8.1.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісне дослідження кольору частинок ЛФП методом мікроспектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
857 8.1.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження мікрокількостей пігментів органічної природи
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
858 8.1.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання відомостей про технологію пофарбування ТЗ і асортименту ЛФМ при дослідженні лакофарбових покриттів
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
859 8.1.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • УМК ВО Київ
1992 06.02.2009
860 8.1.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання другої похідної ІЧ-спектрів пропускання при визначенні зв’язуючого мікрокількостей фарби
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1995 06.02.2009