№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
841 8.1.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи дослідження МРВ. Півкількісний аналіз ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії з використанням внутрішнього стандарту
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
842 8.1.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
843 8.1.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгенографічне дослідження окремих побутових ЛФМ
 • АзерНДІСЕ
1977 06.02.2009
844 8.1.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження продуктів піролізу ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
845 8.1.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження органічних пігментів в побутових фарбах
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
846 8.1.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
847 8.1.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФП на підставі даних про технологію пофарбування легкових автомобілів, що випускаються на АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ІЖАЗ
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
848 8.1.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Емісійний спектральний аналіз в експертизі лакофарбових матеріалів
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
849 8.1.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Морфологічне дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
850 8.1.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Порівняльне дослідження ЛФП за спектрами відбиття і кольоровими характеристиками
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
851 8.1.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження неорганічного складу фарб методом лазерного мікроспектрального локального аналізу
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
852 8.1.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Морфологічні особливості лакофарбових матеріалів та покриттів, що виявляються методами оптичної та електронної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
853 8.1.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісний РФА рутила в ЛФМ автомобілів з застосуванням дифрактометра
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
854 8.1.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Порівняльне дослідження ЛФМ методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
855 8.1.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФП легкових автомобілів вітчизняного виробництва методами електронної спектроскопії
 • ВНДІ МВС
1981 06.02.2009
856 8.1.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Спектральний флуоресцентний аналіз в порівняльному дослідженні мікро кількостей лакофарбових матеріалів
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
857 8.1.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження пігментної частини ЛФП за електронними спектрами
 • ВНДІ МВС
1981 06.02.2009
858 8.1.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Застосування дифузно-контактного методу для криміналістичного дослідження ЛФМ
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
859 8.1.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Визначення окремих органічних компонентів методом масс-спектрометрії
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
860 8.1.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Особливості ідентифікаційного дослідження ЛФП методами молекулярної спектроскопії та оптичної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009