№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
861 8.1.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Аналіз емалевої ізоляції дротів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
862 8.1.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Комплексна методика аналізу морфології лакофарбових покриттів транспортних засобів методами оптичної електронної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
863 8.1.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження кольору мікрооб’єктів
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
864 8.1.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФМ, що містять фталоціанінові пігменти, за допомогою спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
865 8.1.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Визначення типу та марки транспортних засобів за частинками автомобільних ЛФП
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
866 8.1.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження морфологічних ознак ЛФМ і покриттів
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
867 8.1.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Хімічне дослідження ЛФМ
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
868 8.1.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження лакофарбових матеріалів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
869 8.1.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ і покриттів методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
870 8.1.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження елементного складу мінеральної частини ЛФМ методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
871 8.1.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікро спектральний аналіз з використанням ЛМА
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
872 8.1.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ методом рентгено-фазового аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
873 8.1.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісне дослідження кольору частинок ЛФП методом мікроспектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
874 8.1.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження мікрокількостей пігментів органічної природи
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
875 8.1.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання відомостей про технологію пофарбування ТЗ і асортименту ЛФМ при дослідженні лакофарбових покриттів
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
876 8.1.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • УМК ВО Київ
1992 06.02.2009
877 8.1.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання другої похідної ІЧ-спектрів пропускання при визначенні зв’язуючого мікрокількостей фарби
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1995 06.02.2009
878 8.1.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Сучасні технології і матеріали, що використовуютьсь при пофарбуванні легкових автомобілів та методи їх визначення
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 06.02.2009
879 8.1.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістична експертиза сучасних автомобільних лакофарбових покриттів
 • ЕКЦ Міністерства внутршніх справ Російської Федерації
1998 06.02.2009
880 8.1.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Практика експертного дослідження дефектів автомобільних лакофарбових покриттів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009