№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
921 8.12.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Криміналістичне дослідження харчових жирів
 • ВНДІ Міністерства внутрішініх справ
1980 06.02.2009
922 8.12.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Комплексне криміналістичне дослідження кави, какао, хни, басми, перцю
 • ВНДІСЕ СРСР
1982 06.02.2009
923 8.12.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Оцінка натуральності плодово-ягідних соків
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1985 06.02.2009
924 8.12.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Дослідження соків-напівфабрикатів і кількісне визначення лимонної кислоти в плодово-ягідних соках
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1987 06.02.2009
925 8.12.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Дослідження приправ
 • Москва
1988 06.02.2009
926 8.13.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Судово-хімічне виявлення тебазида
 • ВНДІСЕ
1966 06.02.2009
927 8.13.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Групова ідентифікація і кількісне визначення сульфаниламідних препаратів
 • ТашкентськийНДІСЕ УзРСР
1968 06.02.2009
928 8.13.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Мікрокристалоскопічний аналіз фармацевтичних препаратів і отрут
 • Москва
1968 06.02.2009
929 8.13.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Екстракційно-фотометричне визначення ртуті в ртутних фармпрепаратах
 • Міністерство юстиції УРСР
1969 06.02.2009
930 8.13.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Застосування методу тонкошарової хроматографії при дослідженні деяких лікарських речовин
 • Міністерство юстиції КазахськоїРСР
1970 06.02.2009
931 8.13.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Застосування мікрокристалооптики при дослідженні фармацевтичних препаратів
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
932 8.13.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Застосування методу хроматоргафічного "скринінгу" для виявлення отруйних лікарських речовин
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
933 8.13.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Дослідження невідомих фармпрепаратів з метою віднесення їх до певної групи
 • КазахськийНДІСЕ КазРСР
1978 06.02.2009
934 8.13.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Можливості мас-спектрометричного дослідження мікрокількостей деяких лікарських препаратів (похідних барбитуратової кислоти)
 • КазахськийНДІСЕ КазРСР
1980 06.02.2009
935 8.13.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Хроматографічне і мас-спектрометричне дослідження транквілізаторів - похідних бензодіазепіна
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
936 8.13.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Експертне дослідження сильнодіючих лікарських препаратів методом РФА
 • ВНДІ МВС
1982 06.02.2009
937 8.13.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Якісне виявлення деяких сильнодіючих лікарських препаратів
 • ВНДІ МВС
1983 06.02.2009
938 8.13.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Криміналістичне дослідження наркотичних анальгетиків і їх лікарських форм методами ТШХ і ГР хроматографії
 • ТашкентськийНДІСЕ УзРСР
1985 06.02.2009
939 8.13.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Криміналістичне дослідження лікарських препаратів снодійної дії методами тонкошарової і газо-рідинної хроматографії
 • ТашкентськийНДІСЕ УзРСР
1986 06.02.2009
940 8.13.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.13. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Криміналістичне дослідження транквілізаторів і антидепресантів методами ТШХ ї ГР хроматографії
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009