№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
941 8.3.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика порівняльного дослідження текстильних тканин
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1963 06.02.2009
942 8.3.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1967 06.02.2009
943 8.3.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хімічний аналіз барвників для бавовни безпосередньо на волокні
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
944 8.3.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Колористичний і хімічний аналізи деяких кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
945 8.3.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічний аналіз деяких груп кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
946 8.3.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрокількостей волоконних матеріалів у вигляді накладень на речових доказах
 • ЦНДІКЛ
1975 06.02.2009
947 8.3.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження органічних барвників природних волокон
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
948 8.3.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне дослідження барвників для бавовни
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
949 8.3.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікація виробів з волоконних матеріалів за окремими частинами
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
950 8.3.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про ідентифікацію текстильних матеріалів в криміналістиці і матеріалознавстві
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
951 8.3.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методи встановлення природи штучних хімічних і синтетичних волокон
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 06.02.2009
952 8.3.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення слідів термічної дії на текстильних матеріалах
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
953 8.3.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання хімічних досліджень в практиці проведення криміналістичних експертиз волоконних матеріалів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
1978 06.02.2009
954 8.3.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Встановлення виду одиничних хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
955 8.3.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Вивчення колористичних, хімічних, хроматографічних і спектральних властивостей дисперсних барвників вітчизняного і імпортного виробництва для фарбування ацетатних волокон і тканин з них
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Узбецької РСР
1979 06.02.2009
956 8.3.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
957 8.3.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних, поліуретанових і поліакрилонітрильних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
958 8.3.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників методом ТШХ
 • Міністерство юстиції КазахськоїРСР
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
959 8.3.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження вовняних волокон і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
960 8.3.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження вовняних волокон інструментальними методами
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009