№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
961 8.2.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Ідентифікація полімерних плівок
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
962 8.2.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Криміналістичне дослідження клеючих речовин
 • ВНДІСЕ
1966 06.02.2009
963 8.2.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.2. Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
Експертне дослідження синтетичних клеючих матеріалів
 • ЕКЦ МВС
1991 06.02.2009
964 8.3.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика порівняльного дослідження текстильних тканин
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1963 06.02.2009
965 8.3.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1967 06.02.2009
966 8.3.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хімічний аналіз барвників для бавовни безпосередньо на волокні
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
967 8.3.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Колористичний і хімічний аналізи деяких кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
968 8.3.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічний аналіз деяких груп кислотних барвників для вовни
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
969 8.3.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрокількостей волоконних матеріалів у вигляді накладень на речових доказах
 • ЦНДІКЛ
1975 06.02.2009
970 8.3.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження органічних барвників природних волокон
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
971 8.3.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне дослідження барвників для бавовни
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
972 8.3.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікація виробів з волоконних матеріалів за окремими частинами
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
973 8.3.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про ідентифікацію текстильних матеріалів в криміналістиці і матеріалознавстві
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
974 8.3.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методи встановлення природи штучних хімічних і синтетичних волокон
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 06.02.2009
975 8.3.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення слідів термічної дії на текстильних матеріалах
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
976 8.3.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання хімічних досліджень в практиці проведення криміналістичних експертиз волоконних матеріалів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
1978 06.02.2009
977 8.3.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Встановлення виду одиничних хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
978 8.3.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Вивчення колористичних, хімічних, хроматографічних і спектральних властивостей дисперсних барвників вітчизняного і імпортного виробництва для фарбування ацетатних волокон і тканин з них
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Міністерство юстиції Узбецької РСР
1979 06.02.2009
979 8.3.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
980 8.3.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика виділення барвників із забарвлених поліефірних, поліуретанових і поліакрилонітрильних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009