№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
981 8.3.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників методом ТШХ
 • Міністерство юстиції КазахськоїРСР
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1979 06.02.2009
982 8.3.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження вовняних волокон і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
983 8.3.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження вовняних волокон інструментальними методами
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
984 8.3.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Способи препарування текстильних волокон для електронно-мікроскопічного дослідження
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
985 8.3.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників імпортного асортименту, що застосовуються для фарбування поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1980 06.02.2009
986 8.3.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження оптичної анізотропії мікрочастинок хімічних волокон
 • МінНДІСЕ
1980 06.02.2009
987 8.3.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне визначення дисперсних барвників хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
988 8.3.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічне і хімічне дослідження дисперсних барвників, що застосовуються для фарбування ацетатних тканин
 • Вільнюський НДІСЕ
1982 06.02.2009
989 8.3.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження барвників забарвлених ацетатних волокон
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
990 8.3.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методики криміналістичного дослідження волокон
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
991 8.3.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження волоконних матеріалів і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
992 8.3.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Кількісне визначення кобальту і нікелю в текстильних волокнах, забарвлених металовмісними барвниками, методом атомно-абсорбційного аналізу
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
993 8.3.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про можливість ідентифікації деяких кислотних металовмісних барвників
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
994 8.3.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Реконструкція текстильних тканин, що піддавалися спалюванню, і виробів з них
 • Москва
1984 06.02.2009
995 8.3.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне дослідження виробів з волоконних матеріалів, виготовлених із застосуванням швейних машин
 • Москва
1985 06.02.2009
996 8.3.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Застосування мікрохроматографічної техніки при дослідженні барвників для текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
997 8.3.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості методу люмінесцентної мікроскопії при дослідженні мікрочастинок (фрагментів) текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
998 8.3.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Спектрофотометричний аналіз сірчистих барвників і тіозолей при судово-експертному дослідженні забарвлених текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
999 8.3.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення марки кубового барвника текстильних мікроволокон методами люмінесцентного аналізу і спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1000 8.3.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості використання поляризаційного мікроскопа «МИН-8» при криміналістичному дослідженні волоконних матеріалів
 • Міністерство юстиції Азербайджанської РСР
1986 06.02.2009