№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1001 8.3.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікаційне дослідження одиничних хімічних волокон і текстильних виробів
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
1002 8.3.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Диференціація поліакрилонітрильних волокон методом ІЧ – спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1003 8.3.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження катіонних барвників забарвлених поліакрилонітрильних волокон
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1004 8.3.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження текстильних матеріалів одягу, що піддавалися спалюванню
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1005 8.3.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення механізму утворення волоконних компонентів пилу
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1006 8.3.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Порівняльне дослідження одиничних волокон штучного хутра
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1007 8.3.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження одиничних волокон штучного хутра з діагностичною метою
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1008 8.3.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Експертна реконструкція одягу за залишками від спалювання
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
1009 8.3.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Технологічні дані про виробництво і обробку тканин із змішаних волокон
 • ВНДІСЕ
1995 06.02.2009
1010 8.3.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Стандартизація і уніфікація засобів експертного дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 06.02.2009
1011 8.3.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Асортимент, призначення. Фізичні, хімічні і механічні властивості природних і штучних волокон
 • ВНДІСЕ
1999 06.02.2009
1012 8.3.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання в розкритті злочинів мікрооб'єктів, що походять від канатів, мотузок, шпагатів, шнурів
 • ЕКЦ МВС Росії
1999 06.02.2009
1013 8.3.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Особливості виявлення, фіксації, вилучення мікрооб’єктів на місці події
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2001 06.02.2009
1014 8.3.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Пошук, фіксація та вилучення мікрооб’єктів – одиничних текстильних волокон – при проведенні ОМП
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2002 06.02.2009
1015 8.3.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрооб’єктів волокнистої природи за допомогою ІЧ-спектрометричного комплексу Avatar 360 – Continium
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1016 8.3.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрооб’єктів волокнистої природи за допомогою поляризаційної мікроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2004 06.02.2009
1017 8.3.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика експертного дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них, що пройшли хімічне чищення
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 03.03.2010
1018 8.3.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика визначення видових ідентифікаційних ознак натуральних волокон, ідентифікація волокнистого складу ниток, текстильних матеріалів та виробів з них методом полярізаційної мікроскопії.
 • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2012 12.09.2014
1019 8.4.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і порівняльне дослідження залишків , бензину на речових доказах
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1961 06.02.2009
1020 8.4.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження етильованих бензинів методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009