№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1001 8.3.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Способи препарування текстильних волокон для електронно-мікроскопічного дослідження
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1002 8.3.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження дисперсних барвників імпортного асортименту, що застосовуються для фарбування поліефірних волокон
 • Міністерство юстиції Казахської РСР
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1980 06.02.2009
1003 8.3.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження оптичної анізотропії мікрочастинок хімічних волокон
 • МінНДІСЕ
1980 06.02.2009
1004 8.3.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Масс-спектрометричне визначення дисперсних барвників хімічних волокон
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1005 8.3.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Хроматографічне і хімічне дослідження дисперсних барвників, що застосовуються для фарбування ацетатних тканин
 • Вільнюський НДІСЕ
1982 06.02.2009
1006 8.3.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження барвників забарвлених ацетатних волокон
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1007 8.3.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методики криміналістичного дослідження волокон
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1008 8.3.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження волоконних матеріалів і виробів з них
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1009 8.3.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Кількісне визначення кобальту і нікелю в текстильних волокнах, забарвлених металовмісними барвниками, методом атомно-абсорбційного аналізу
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1010 8.3.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Про можливість ідентифікації деяких кислотних металовмісних барвників
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1011 8.3.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Реконструкція текстильних тканин, що піддавалися спалюванню, і виробів з них
 • Москва
1984 06.02.2009
1012 8.3.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне дослідження виробів з волоконних матеріалів, виготовлених із застосуванням швейних машин
 • Москва
1985 06.02.2009
1013 8.3.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Застосування мікрохроматографічної техніки при дослідженні барвників для текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1014 8.3.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості методу люмінесцентної мікроскопії при дослідженні мікрочастинок (фрагментів) текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1015 8.3.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Спектрофотометричний аналіз сірчистих барвників і тіозолей при судово-експертному дослідженні забарвлених текстильних волокон
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1016 8.3.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення марки кубового барвника текстильних мікроволокон методами люмінесцентного аналізу і спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1017 8.3.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Можливості використання поляризаційного мікроскопа «МИН-8» при криміналістичному дослідженні волоконних матеріалів
 • Міністерство юстиції Азербайджанської РСР
1986 06.02.2009
1018 8.3.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Ідентифікаційне дослідження одиничних хімічних волокон і текстильних виробів
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
1019 8.3.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Диференціація поліакрилонітрильних волокон методом ІЧ – спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1020 8.3.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження катіонних барвників забарвлених поліакрилонітрильних волокон
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009