№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1021 8.3.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Комплексне експертне дослідження текстильних матеріалів одягу, що піддавалися спалюванню
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1022 8.3.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Визначення механізму утворення волоконних компонентів пилу
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1023 8.3.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Порівняльне дослідження одиничних волокон штучного хутра
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1024 8.3.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Криміналістичне дослідження одиничних волокон штучного хутра з діагностичною метою
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1025 8.3.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Експертна реконструкція одягу за залишками від спалювання
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
1026 8.3.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Технологічні дані про виробництво і обробку тканин із змішаних волокон
 • ВНДІСЕ
1995 06.02.2009
1027 8.3.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Стандартизація і уніфікація засобів експертного дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 06.02.2009
1028 8.3.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Асортимент, призначення. Фізичні, хімічні і механічні властивості природних і штучних волокон
 • ВНДІСЕ
1999 06.02.2009
1029 8.3.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання в розкритті злочинів мікрооб'єктів, що походять від канатів, мотузок, шпагатів, шнурів
 • ЕКЦ МВС Росії
1999 06.02.2009
1030 8.3.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Особливості виявлення, фіксації, вилучення мікрооб’єктів на місці події
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2001 06.02.2009
1031 8.3.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Пошук, фіксація та вилучення мікрооб’єктів – одиничних текстильних волокон – при проведенні ОМП
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2002 06.02.2009
1032 8.3.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрооб’єктів волокнистої природи за допомогою ІЧ-спектрометричного комплексу Avatar 360 – Continium
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1033 8.3.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрооб’єктів волокнистої природи за допомогою поляризаційної мікроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2004 06.02.2009
1034 8.3.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика експертного дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них, що пройшли хімічне чищення
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 03.03.2010
1035 8.3.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика визначення видових ідентифікаційних ознак натуральних волокон, ідентифікація волокнистого складу ниток, текстильних матеріалів та виробів з них методом полярізаційної мікроскопії.
 • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2012 12.09.2014
1036 8.4.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і порівняльне дослідження залишків , бензину на речових доказах
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1961 06.02.2009
1037 8.4.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження етильованих бензинів методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
1038 8.4.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Компонентний склад СМ консервацій і комплекс фізичних методів при їх дослідженні
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
1039 8.4.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Застосування методу ТШХ для виявлення і ідентифікації НП
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1040 8.4.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Кількісний структурно-груповий аналіз малих кількостей НП по спектрах поглинання в УФ і ІЧ- областях
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009