№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1021 8.4.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічно го дослідження бензинів в цілях встановлення марки і і факту змішування з іншим паливом
 • Вища школа
1986 06.02.2009
1022 8.4.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Диференціація бітумів по складу парамагнітних центрів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1023 8.4.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічного дослідження бензинів в цілях встановлення мазкі і факту змішення з іншим
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1024 8.4.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження обгорілих залишків деревно-стружкових плит
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1025 8.4.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Способи очищення екстрактів легкозаймистих нафтопродуктів (ЛВНП) від соэкстрактивних ліпідних речовин
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1026 8.4.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне дослідження СМ, використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1027 8.4.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів
 • ВНДІСЕ
1987, 1989 06.02.2009
1028 8.4.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження СМ використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1029 8.4.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Особливості проведення експертизи по виявленню слідів НП і ГСМ в об'єктах, вилучених після гасіння пожежі
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1030 8.4.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження структурно-групового складу ММ, які використовуються на автотранспорті
 • Вища школа
1988 06.02.2009
1031 8.4.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Сажа як носій нафтопродуктів в криміналістичній експертизі
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1989 06.02.2009
1032 8.4.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження залишкових кількостей запальної суміші
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1033 8.4.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Принципи оцінки даних, що отримуються методом ТСХ при дослідженні ЛВНП, що горіли на деревині з різними покриттями
 • Ленінградський філ. ВНДІПО
1989 06.02.2009
1034 8.4.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження моторних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1035 8.4.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження трансмісійних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1036 8.4.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження пластичних мастил для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1991 06.02.2009
1037 8.4.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка криміналістичних рекомендацій криміналістичного дослідження мастильних матеріалів методами молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектра, тонкошарової хроматографії
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 06.02.2009
1038 8.4.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка методик криміналістичного дослідження нафтопродуктів та деяких органічних речовин за допомогою спектрального люмінесцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
1039 8.4.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження біопалива
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішініх справ України
2007 06.02.2009
1040 8.4.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Визначення методом газової хроматографії азотовмісних домішок основного характеру в автомобільних бензинах
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009