№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1041 8.4.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Асортимент, склад, технологія виробництва бітумів і методи їх дослідження
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1042 8.4.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження моторних масел, використовуваних в автомобілях ГАЗ, методом капілярної ГЖХ
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1043 8.4.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Зміна структурно-группового складу вуглеводнів автомобільних нафтомастил під дією грунтів
 • Вища школа
1986 06.02.2009
1044 8.4.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічно го дослідження бензинів в цілях встановлення марки і і факту змішування з іншим паливом
 • Вища школа
1986 06.02.2009
1045 8.4.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Диференціація бітумів по складу парамагнітних центрів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1046 8.4.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічного дослідження бензинів в цілях встановлення мазкі і факту змішення з іншим
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1047 8.4.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження обгорілих залишків деревно-стружкових плит
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1048 8.4.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Способи очищення екстрактів легкозаймистих нафтопродуктів (ЛВНП) від соэкстрактивних ліпідних речовин
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1049 8.4.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне дослідження СМ, використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1050 8.4.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів
 • ВНДІСЕ
1987, 1989 06.02.2009
1051 8.4.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження СМ використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1052 8.4.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Особливості проведення експертизи по виявленню слідів НП і ГСМ в об'єктах, вилучених після гасіння пожежі
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1053 8.4.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження структурно-групового складу ММ, які використовуються на автотранспорті
 • Вища школа
1988 06.02.2009
1054 8.4.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Сажа як носій нафтопродуктів в криміналістичній експертизі
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1989 06.02.2009
1055 8.4.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження залишкових кількостей запальної суміші
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1056 8.4.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Принципи оцінки даних, що отримуються методом ТСХ при дослідженні ЛВНП, що горіли на деревині з різними покриттями
 • Ленінградський філ. ВНДІПО
1989 06.02.2009
1057 8.4.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження моторних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1058 8.4.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження трансмісійних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1059 8.4.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження пластичних мастил для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1991 06.02.2009
1060 8.4.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка криміналістичних рекомендацій криміналістичного дослідження мастильних матеріалів методами молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектра, тонкошарової хроматографії
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 06.02.2009