№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1041 8.4.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика дослідження нових видів палива та їх сумішей для автотранспортних засобів 2010 02.03.2012
1042 8.5.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження картини оптичної неоднорідності осколків плоского скла з метою встановлення їх приналежності до єдиного цілого
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1969 06.02.2009
1043 8.5.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Мікроскопічні методи дослідження осколків стекол з метою диференціації
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1044 8.5.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання когерентного випромінювання оптичних квантових генераторів (лазерів) при ідентифікаційних дослідженнях плоского скла
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1045 8.5.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження деяких характеристик листових стекол для цілей диференціації їх по способах виробництва
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1046 8.5.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Порівняльне дослідження стекол методом сумішевих дисперсійних світлофільтрів
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1047 8.5.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування колориметричного аналізу при криміналістичному дослідженні органічних стекол
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1048 8.5.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування методів люмінесцентного і рефрактометричного аналізу при дослідженні листових стекол
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1049 8.5.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Люмінесцентний спектральний аналіз з лазерним збудженням при низькій температурі в криміналістичному дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1050 8.5.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання фізичних методів у криміналістичному дослідженні протитуманних фарних розсіювачів
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1051 8.5.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення природи мікрочасток скла
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1052 8.5.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження виробів з скла методом кількісного емісійного спектрального аналізу по відносних концентраційних оцінках
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1053 8.5.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження світотехничного /фарного/ и будівельного /листового/ скла
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1054 8.5.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження шаруватої структури листового скла
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1055 8.5.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістична експертиза скла і виробів з нього
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1056 8.5.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення флоат способу виробництва скла методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1057 8.5.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Сучасні методики криміналістичного дослідження виробів з скла
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1058 8.5.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження мікрокількостей стекол методом диференціально-термічного аналізу
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1059 8.5.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Порівняльне дослідження скла методом електронного парамагнітного резонансу
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1060 8.5.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування методики термостимулюючої люмінесценції при експертному дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009