№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1041 8.4.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Використання електронної мікроскопії, при дослідженні пластичних мастил
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1042 8.4.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження автобензинів із застосуванням спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1043 8.4.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження методом електронної мікроскопії мікрокількостей пластичних мастил, що знаходяться у вигляді плям на текстильних тканинах, що піддалися різним зовнішнім діям
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1044 8.4.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження залишків світлих НП методом флуорометрії
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1045 8.4.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Зміна компонентного складу світлих НП при вигоранні у відкритій ємкості
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1046 8.4.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методи витягання і концентрації мікрокількостей ЛВЖ і ГЖ
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1047 8.4.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження багатокомпонентних сумішей і розчинників, використовуваних в побутових і виробничих цілях
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1048 8.4.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення бензинів і на об'єктах, що піддалися температурній дії, методами ТШХ і УФ
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1049 8.4.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Можливості ТШХ в криміналістичному дослідженні бітумів
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1050 8.4.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження можливості виявлення залишків згорання світлих НП на дерев'яних конструкціях і предметах після пожежі
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1051 8.4.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження залишків світлих НП на обгорілих тканинах
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1052 8.4.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження залишків випаровування світлих нафтопродуктів з поверхні деревини
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1053 8.4.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Вивчення впливу речовин, присутніх на одязі, на результати досліджень
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1054 8.4.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження ароматичної частини бензину з поверхні тканин, що піддалися горінню
 • Исламов Т.Х., Ташкент
1985 06.02.2009
1055 8.4.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження слідів легкозаймистих і горючих рідин в речових доказах, що вилучаються з місця пожежі
 • ВНДІПО МВС
1985 06.02.2009
1056 8.4.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження змінених світлих нафтопродуктів методом капілярної газової хроматографії
 • ВНДІ МВС
1985 06.02.2009
1057 8.4.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження пластичних мастил з деталей автотранспортних засобів
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1058 8.4.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Асортимент, склад, технологія виробництва бітумів і методи їх дослідження
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1059 8.4.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження моторних масел, використовуваних в автомобілях ГАЗ, методом капілярної ГЖХ
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1060 8.4.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Зміна структурно-группового складу вуглеводнів автомобільних нафтомастил під дією грунтів
 • Вища школа
1986 06.02.2009