№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1061 8.4.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічно го дослідження бензинів в цілях встановлення марки і і факту змішування з іншим паливом
 • Вища школа
1986 06.02.2009
1062 8.4.27 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Диференціація бітумів по складу парамагнітних центрів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1063 8.4.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика газохроматографічного дослідження бензинів в цілях встановлення мазкі і факту змішення з іншим
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1064 8.4.29 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження обгорілих залишків деревно-стружкових плит
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1065 8.4.30 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Способи очищення екстрактів легкозаймистих нафтопродуктів (ЛВНП) від соэкстрактивних ліпідних речовин
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1066 8.4.31 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне дослідження СМ, використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1067 8.4.32 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Криміналістичне дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів
 • ВНДІСЕ
1987, 1989 06.02.2009
1068 8.4.33 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження СМ використовуваних на автотранспорті в цілях визначення їх родової приналежності
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1069 8.4.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Особливості проведення експертизи по виявленню слідів НП і ГСМ в об'єктах, вилучених після гасіння пожежі
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1070 8.4.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження структурно-групового складу ММ, які використовуються на автотранспорті
 • Вища школа
1988 06.02.2009
1071 8.4.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Сажа як носій нафтопродуктів в криміналістичній експертизі
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1989 06.02.2009
1072 8.4.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження залишкових кількостей запальної суміші
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1073 8.4.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Принципи оцінки даних, що отримуються методом ТСХ при дослідженні ЛВНП, що горіли на деревині з різними покриттями
 • Ленінградський філ. ВНДІПО
1989 06.02.2009
1074 8.4.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження моторних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1075 8.4.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження трансмісійних для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1076 8.4.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Комплексне криміналістичне дослідження пластичних мастил для автотранспортних засобів
 • ВНДІ МВС
1991 06.02.2009
1077 8.4.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка криміналістичних рекомендацій криміналістичного дослідження мастильних матеріалів методами молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектра, тонкошарової хроматографії
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 06.02.2009
1078 8.4.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка методик криміналістичного дослідження нафтопродуктів та деяких органічних речовин за допомогою спектрального люмінесцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
1079 8.4.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження біопалива
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішініх справ України
2007 06.02.2009
1080 8.4.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Визначення методом газової хроматографії азотовмісних домішок основного характеру в автомобільних бензинах
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009