№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1061 8.4.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Розробка методик криміналістичного дослідження нафтопродуктів та деяких органічних речовин за допомогою спектрального люмінесцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
1062 8.4.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Експертне дослідження біопалива
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішініх справ України
2007 06.02.2009
1063 8.4.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Визначення методом газової хроматографії азотовмісних домішок основного характеру в автомобільних бензинах
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
1064 8.4.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика дослідження нових видів палива та їх сумішей для автотранспортних засобів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 02.03.2012
1065 8.4.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Методика встановлення критеріїв ідентифікації об'єктів нафтохімічної природи
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
1066 8.5.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження картини оптичної неоднорідності осколків плоского скла з метою встановлення їх приналежності до єдиного цілого
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1969 06.02.2009
1067 8.5.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Мікроскопічні методи дослідження осколків стекол з метою диференціації
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1068 8.5.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання когерентного випромінювання оптичних квантових генераторів (лазерів) при ідентифікаційних дослідженнях плоского скла
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1069 8.5.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Дослідження деяких характеристик листових стекол для цілей диференціації їх по способах виробництва
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1070 8.5.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Порівняльне дослідження стекол методом сумішевих дисперсійних світлофільтрів
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
1071 8.5.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування колориметричного аналізу при криміналістичному дослідженні органічних стекол
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1072 8.5.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Застосування методів люмінесцентного і рефрактометричного аналізу при дослідженні листових стекол
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1073 8.5.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Люмінесцентний спектральний аналіз з лазерним збудженням при низькій температурі в криміналістичному дослідженні скла
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1074 8.5.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Використання фізичних методів у криміналістичному дослідженні протитуманних фарних розсіювачів
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1075 8.5.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення природи мікрочасток скла
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1076 8.5.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження виробів з скла методом кількісного емісійного спектрального аналізу по відносних концентраційних оцінках
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1077 8.5.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження світотехничного /фарного/ и будівельного /листового/ скла
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1078 8.5.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістичне дослідження шаруватої структури листового скла
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1079 8.5.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Криміналістична експертиза скла і виробів з нього
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1080 8.5.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.5. Дослідження скла, кераміки та виробів з них
Встановлення флоат способу виробництва скла методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009