№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1101 8.6.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження мікрокількостей наркотичних засобів, що отримують з рослин конопель, методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
1102 8.6.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертиза героїну і ацетильованого опію
 • ВНКЦ МВС
1991 06.02.2009
1103 8.6.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Криміналістичне дослідження опійного і олійного маків
 • ВНКЦ МВС
1991 06.11.2009
1104 8.6.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Газохроматографічний аналіз малих кількостей наркотичних речовин, що отримуються з Маку снодійного
 • ВНДІСЕ
1991 06.02.2009
1105 8.6.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення наркотичних засобів отримуваних з маку
 • ЕКЦ МВС Росії
1992 06.02.2009
1106 8.6.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експрес-метод виявлення эфедрона в об'єктах криміналістичної експертизи
 • Москва
1993 06.02.2009
1107 8.6.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Визначення ефедрона за допомогою методів ТШХ і спектрофотометрії
 • Москва
1993 06.02.2009
1108 8.6.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Застосування реакційної ГРХ при дослідженні ефедрона
 • Москва
1993 06.02.2009
1109 8.6.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження наркотичних засобів, поширених на території України
 • ЦКД МВС
1996 06.02.2009
1110 8.6.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Про дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
 • ЦКД МВС
1997 06.02.2009
1111 8.6.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження ефедрона
 • ВНДІ МВС
1998 06.02.2009
1112 8.6.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження псилоцибінвмісних грибів
 • ЕКЦ МВС Росії
1998 06.02.2009
1113 8.6.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення деяких наркотичних засобів методами газової, рідинної хроматографії і УФ- спектроскопії
 • ЕКЦ МВС Росії
2000 06.02.2009
1114 8.6.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження прекурсорів
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2002 06.02.2009
1115 8.6.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Встановлення спільного джерела походження героїну
 • ЕКЦ МВС Росії
2002 06.02.2009
1116 8.6.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика дослідження кустарних препаратів з ефедрину, псевдоефидрину і норефедрину
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009
1117 8.6.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження кокаїну
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1118 8.6.56 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Можливості криміналістичного дослідження амфетаміну та його похідних
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1119 8.6.57 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження діетиламіду лізергінової кислоти
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1120 8.6.58 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методики кількісного визначення діацетилморфіну у зразках героїну за допомогою молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектру
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2004 06.02.2009