№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1121 8.6.59 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження взаємодії амфетамінових похідних з гетерополіаніоном [РМо12О40]3- методом ІЧ-спектроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
1122 8.6.60 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення діацетилморфіну (героїну) у суміші методом спектрофотометричного аналізу в УФ-області
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
1123 8.6.61 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Міжвідомча методика дослідження наркотиків з конопель та маку
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України
 • Комітет контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України
2007 06.02.2009
1124 8.6.62 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження трамадолу
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
1125 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Криміналістичне дослідження деяких кустарно виготовлених препаратів методом газової хроматографії з використанням капілярної колонки НР FFAP
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 03.03.2010
1126 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження метадону
 • ЕКЦ Міністерства внутрішніх справ Росії
1992 06.02.2009
1127 8.6.64 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження деяких найбільш поширених «структурних аналогів» наркотичних засобів та психотропних речовин
 • ФС Російської федерації по контролю за обігом наркотиків
2010 03.03.2010
1128 8.6.66 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження амфетамінів
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
1129 8.7.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Виявлення синтетичних барвників у фальсифікованих винах і соках
 • ВНДІ МВС
1969 06.02.2009
1130 8.7.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження коньяків
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1131 8.7.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження виноградних вин
 • ВНДІ МВС
1974 06.02.2009
1132 8.7.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація купажу горілки марок «Екстра», «Столична» і «Водка» перкуриметричним методом
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1974 06.02.2009
1133 8.7.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація виноградних і плодово-ягідних вин
 • ВНДІ МВС
1975 06.02.2009
1134 8.7.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Газохроматографічний метод визначення вуглеводів в зерново-картопельній бразі
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
1135 8.7.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей спиртних напоїв заводського виготовлення методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації по типах
 • ЦДНІЛСЕ МЮ РСФСР
1977 06.02.2009
1136 8.7.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Визначення цукру в мікрокількостях спиртних напоїв
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
1137 8.7.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей невідомих спиртних напоїв методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації
 • Федянин А.А.
1977 06.02.2009
1138 8.7.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження спиртовмісних рідин домашнього виготовлення (самогону, браги).
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1139 8.7.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація сухих вин по джерелу походження і часу виробництва методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
1140 8.7.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Встановлення вихідної рослинної сировини в спиртовмісних рідинах домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009