№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1141 8.6.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження кокаїну
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1142 8.6.56 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Можливості криміналістичного дослідження амфетаміну та його похідних
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1143 8.6.57 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження діетиламіду лізергінової кислоти
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1144 8.6.58 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методики кількісного визначення діацетилморфіну у зразках героїну за допомогою молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектру
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2004 06.02.2009
1145 8.6.59 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження взаємодії амфетамінових похідних з гетерополіаніоном [РМо12О40]3- методом ІЧ-спектроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
1146 8.6.60 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення діацетилморфіну (героїну) у суміші методом спектрофотометричного аналізу в УФ-області
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
1147 8.6.61 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Міжвідомча методика дослідження наркотиків з конопель та маку
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України
 • Комітет контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України
2007 06.02.2009
1148 8.6.62 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження трамадолу
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
1149 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Криміналістичне дослідження деяких кустарно виготовлених препаратів методом газової хроматографії з використанням капілярної колонки НР FFAP
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 03.03.2010
1150 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження метадону
 • ЕКЦ Міністерства внутрішніх справ Росії
1992 06.02.2009
1151 8.6.64 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження деяких найбільш поширених «структурних аналогів» наркотичних засобів та психотропних речовин
 • ФС Російської федерації по контролю за обігом наркотиків
2010 03.03.2010
1152 8.6.66 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження амфетамінів
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
1153 8.7.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Виявлення синтетичних барвників у фальсифікованих винах і соках
 • ВНДІ МВС
1969 06.02.2009
1154 8.7.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження коньяків
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1155 8.7.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження виноградних вин
 • ВНДІ МВС
1974 06.02.2009
1156 8.7.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація купажу горілки марок «Екстра», «Столична» і «Водка» перкуриметричним методом
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1974 06.02.2009
1157 8.7.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація виноградних і плодово-ягідних вин
 • ВНДІ МВС
1975 06.02.2009
1158 8.7.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Газохроматографічний метод визначення вуглеводів в зерново-картопельній бразі
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
1159 8.7.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей спиртних напоїв заводського виготовлення методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації по типах
 • ЦДНІЛСЕ МЮ РСФСР
1977 06.02.2009
1160 8.7.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Визначення цукру в мікрокількостях спиртних напоїв
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009