№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1141 8.7.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження браг з різної сировини по анатомо-морфоло гічних ознаках
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1142 8.7.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація домашніх вин і браг, виготовлених з плодово-ягідної сировини
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1143 8.7.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Комплексне експрес-дослідження спиртних напоїв домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1144 8.7.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження дріжджів для встановлення давності виготовлення браги
 • Мінський НДІСЕ
1989 06.02.2009
1145 8.7.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження спиртних напоїв фальсифікованих під коньяк
 • ВНДІСЕ СРСР
1990 06.02.2009
1146 8.7.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Комплексне дослідження спиртовмісних рідин (спиртних напоїв домашнього виготовлення)
 • ВНДІСЕ СРСР
1993 06.02.2009
1147 8.7.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження промислових спиртів і горілок
 • Міністерство юстиції Російської Федерації
1993 06.02.2009
1148 8.7.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Схема експертного дослідження коньяків різних марок і регіонів виробництва
 • Міністерство юстиції Російської Федерації
1993 06.02.2009
1149 8.7.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Спиртовмісні рідини та їх дослідження газорідинною хроматографією
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
1150 8.7.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Методичні рекомендації криміналістичного дослідження барвників у червоних "порошкових" виноградних винах
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
1151 8.8.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження пилу
 • ВНДІСЕ
1969 06.02.2009
1152 8.8.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика спорово-пилкового аналізу грунтів
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1153 8.8.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика спорово-пилкового аналізу для диференціації та локалізації ділянок місцевості грунтів
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
1154 8.8.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика діатомового аналізу грунтів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1155 8.8.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика діагностики мінералів-карбонатів грунтів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1156 8.8.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика фотометричного визначення активності грунтової інвертази
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1157 8.8.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження будівельних матеріалів
 • Вища школа
1981 06.02.2009
1158 8.8.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика екстракційно-спектрофотометричного визначення обмінного двох- та трьохвалентного заліза у грунтах
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1159 8.8.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження забруднень грунтів
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1160 8.8.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження визначення важких металів у грунтах
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009