№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1161 8.8.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження грунтів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1162 8.8.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження елементного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1163 8.8.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження мінералогічного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1164 8.8.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження деяких компонентів грунтів
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1165 8.8.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження об"єктів грунтового та мінералогічного походження
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
1166 8.8.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика альгологічного дослідження грунтів
 • ВНДІ МВС
1990 06.02.2009
1167 8.8.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика експертного дослідження гумусних показників грунтів
 • ВНДІСЕ СРСР
1994 06.02.2009
1168 8.9.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення марок олов'яно-свинцевих припоїв методом спектрографії
 • ВНДІОП МОСБ
1966 06.02.2009
1169 8.9.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз металів і сплавів з попереднім відбором проби
 • Москва
1968 06.02.2009
1170 8.9.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз з використанням переривчастої дуги при криміналістичному дослідженні свинцевих боєприпасів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1171 8.9.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення температурно-тимчасового інтервалу нагріву металів по кольорах побіглості при проведенні металографічної експертизи
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
1172 8.9.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження свинцю і свинцевих сплавів в переривчастій дузі змінного струму
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
1173 8.9.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження золотовмісних електролітів
 • Казахський НДІСЕ Міністерства юстиції Казахської РСР
1979 06.02.2009
1174 8.9.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Безеталонний метод кількісного спектрального аналізу олов'яно-свинцевих припоїв
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1175 8.9.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика прямого неполум'яного атомно-адсорбційного визначення хрому і міді в текстильних мікроволокнах
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1176 8.9.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження виробів з металів і сплавів
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1177 8.9.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Лазерний мікроспектральний і атомно-абсорбційний аналіз вуглецевих сталей
 • ВНДІ МВС
1980 06.02.2009
1178 8.9.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Встановлення родової (групової) приналежності чавунів і легованих сталей за допомогою безеталонного методу кількісного емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1179 8.9.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Диференціація пропан-кисневої, ацетилен-кисневої і електродугової різки сталі при проведенні експертиз за фактом злому металевих об'єктів
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1981 06.02.2009
1180 8.9.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження виробів із залізо-вуглецевих сплавів
 • Москва
1983 06.02.2009