№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1181 8.7.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Встановлення вихідної рослинної сировини в спиртовмісних рідинах домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1182 8.7.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження браг з різної сировини по анатомо-морфоло гічних ознаках
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1183 8.7.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація домашніх вин і браг, виготовлених з плодово-ягідної сировини
 • ВНДІСЕ
1988 06.02.2009
1184 8.7.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Комплексне експрес-дослідження спиртних напоїв домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1185 8.7.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження дріжджів для встановлення давності виготовлення браги
 • Мінський НДІСЕ
1989 06.02.2009
1186 8.7.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження спиртних напоїв фальсифікованих під коньяк
 • ВНДІСЕ СРСР
1990 06.02.2009
1187 8.7.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Комплексне дослідження спиртовмісних рідин (спиртних напоїв домашнього виготовлення)
 • ВНДІСЕ СРСР
1993 06.02.2009
1188 8.7.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження промислових спиртів і горілок
 • Міністерство юстиції Російської Федерації
1993 06.02.2009
1189 8.7.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Схема експертного дослідження коньяків різних марок і регіонів виробництва
 • Міністерство юстиції Російської Федерації
1993 06.02.2009
1190 8.7.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Спиртовмісні рідини та їх дослідження газорідинною хроматографією
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
1191 8.7.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Методичні рекомендації криміналістичного дослідження барвників у червоних "порошкових" виноградних винах
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
1192 8.7.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Методика криміналістичного дослідження ігристих виноградних вин з метою встановлення їх характерних ознак
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 23.03.2018
1193 8.8.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження пилу
 • ВНДІСЕ
1969 06.02.2009
1194 8.8.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика спорово-пилкового аналізу грунтів
 • ВНДІСЕ
1971 06.02.2009
1195 8.8.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика спорово-пилкового аналізу для диференціації та локалізації ділянок місцевості грунтів
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
1196 8.8.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика діатомового аналізу грунтів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1197 8.8.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика діагностики мінералів-карбонатів грунтів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1198 8.8.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика фотометричного визначення активності грунтової інвертази
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1199 8.8.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження будівельних матеріалів
 • Вища школа
1981 06.02.2009
1200 8.8.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика екстракційно-спектрофотометричного визначення обмінного двох- та трьохвалентного заліза у грунтах
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009