№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1181 8.8.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика фотометричного визначення активності грунтової інвертази
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009
1182 8.8.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження будівельних матеріалів
 • Вища школа
1981 06.02.2009
1183 8.8.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика екстракційно-спектрофотометричного визначення обмінного двох- та трьохвалентного заліза у грунтах
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
1184 8.8.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження забруднень грунтів
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1185 8.8.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження визначення важких металів у грунтах
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1186 8.8.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження грунтів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1187 8.8.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження елементного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1188 8.8.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження мінералогічного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1189 8.8.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження деяких компонентів грунтів
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1190 8.8.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження об"єктів грунтового та мінералогічного походження
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
1191 8.8.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика альгологічного дослідження грунтів
 • ВНДІ МВС
1990 06.02.2009
1192 8.8.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика експертного дослідження гумусних показників грунтів
 • ВНДІСЕ СРСР
1994 06.02.2009
1193 8.9.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення марок олов'яно-свинцевих припоїв методом спектрографії
 • ВНДІОП МОСБ
1966 06.02.2009
1194 8.9.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз металів і сплавів з попереднім відбором проби
 • Москва
1968 06.02.2009
1195 8.9.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз з використанням переривчастої дуги при криміналістичному дослідженні свинцевих боєприпасів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1196 8.9.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення температурно-тимчасового інтервалу нагріву металів по кольорах побіглості при проведенні металографічної експертизи
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
1197 8.9.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження свинцю і свинцевих сплавів в переривчастій дузі змінного струму
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
1198 8.9.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження золотовмісних електролітів
 • Казахський НДІСЕ Міністерства юстиції Казахської РСР
1979 06.02.2009
1199 8.9.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Безеталонний метод кількісного спектрального аналізу олов'яно-свинцевих припоїв
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1200 8.9.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика прямого неполум'яного атомно-адсорбційного визначення хрому і міді в текстильних мікроволокнах
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009