№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1201 8.8.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження забруднень грунтів
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
1202 8.8.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження визначення важких металів у грунтах
 • ВНДІСЕ
1985 06.02.2009
1203 8.8.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження грунтів
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1204 8.8.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження елементного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІСЕ
1987 06.02.2009
1205 8.8.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження мінералогічного складу малих кількостей грунтів
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1206 8.8.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика дослідження деяких компонентів грунтів
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
1207 8.8.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження об"єктів грунтового та мінералогічного походження
 • ВНДІСЕ
1990 06.02.2009
1208 8.8.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика альгологічного дослідження грунтів
 • ВНДІ МВС
1990 06.02.2009
1209 8.8.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика експертного дослідження гумусних показників грунтів
 • ВНДІСЕ СРСР
1994 06.02.2009
1210 8.9.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення марок олов'яно-свинцевих припоїв методом спектрографії
 • ВНДІОП МОСБ
1966 06.02.2009
1211 8.9.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз металів і сплавів з попереднім відбором проби
 • Москва
1968 06.02.2009
1212 8.9.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Спектральний аналіз з використанням переривчастої дуги при криміналістичному дослідженні свинцевих боєприпасів
 • ВНДІСЕ
1974 06.02.2009
1213 8.9.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Визначення температурно-тимчасового інтервалу нагріву металів по кольорах побіглості при проведенні металографічної експертизи
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009
1214 8.9.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження свинцю і свинцевих сплавів в переривчастій дузі змінного струму
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
1215 8.9.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Дослідження золотовмісних електролітів
 • Казахський НДІСЕ Міністерства юстиції Казахської РСР
1979 06.02.2009
1216 8.9.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Безеталонний метод кількісного спектрального аналізу олов'яно-свинцевих припоїв
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1217 8.9.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика прямого неполум'яного атомно-адсорбційного визначення хрому і міді в текстильних мікроволокнах
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1218 8.9.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження виробів з металів і сплавів
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1219 8.9.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Лазерний мікроспектральний і атомно-абсорбційний аналіз вуглецевих сталей
 • ВНДІ МВС
1980 06.02.2009
1220 8.9.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Встановлення родової (групової) приналежності чавунів і легованих сталей за допомогою безеталонного методу кількісного емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1981 06.02.2009