№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1221 8.9.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Диференціація пропан-кисневої, ацетилен-кисневої і електродугової різки сталі при проведенні експертиз за фактом злому металевих об'єктів
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1981 06.02.2009
1222 8.9.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження виробів із залізо-вуглецевих сплавів
 • Москва
1983 06.02.2009
1223 8.9.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження свинцевих сплавів методом кількісного безеталонного емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІ МВС
1983 06.02.2009
1224 8.9.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Порівняльне дослідження самородного золота
 • Москва
1985 06.02.2009
1225 8.9.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Срібло. Титрометричне визначення проби
 • ВНДІ МВС
1986 06.02.2009
1226 8.9.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження золото-срібно-мідних сплавів за допомогою безеталонного мікроспектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1227 8.9.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Встановлення родової приналежності мікрочастинок низьколегованих інструментальних сталей методами металографії і РСМА
 • ВНДІСЕ
1986 06.02.2009
1228 8.9.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження мідних сплавів
 • ВНДІ МВС
1987 06.02.2009
1229 8.9.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Експертне дослідження срібла методами спектрального аналізу
 • ВНДІ МВС
1988 06.02.2009
1230 8.9.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Діагностика і ідентифікація марок мідних сплавів по елементному складу
 • ВНДІ МВС
1989 06.02.2009
1231 8.9.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • Київ УМК ВО
1989 06.02.2009
1232 8.9.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження металів, сплавів і виробів з них 1992 06.02.2009
1233 8.9.24 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методичні питання призначення та проведення експертиз металів і сплавів
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 06.02.2009
1234 8.9.25 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Криміналістичне дослідження матеріалів і речовин методом рентгенівського флуоресцентного аналізу
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2004 06.02.2009
1235 8.9.26 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика дослідження електричних провідників з ознаками короткого замикання
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
1236 8.9.28 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.9. Дослідження металів і сплавів
Методика експертного дослідження орденів та медалей
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
1237 9.1.01 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика мікроскопічного аналізу деяких речовин рослинного походження
 • Жадовський Е.А.
1934 06.02.2009
1238 9.1.02 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика анатомічної діагностики вегетативних наземних органів злаків та їх частинок
 • ВНДІСЕ
1967 06.02.2009
1239 9.1.03 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика дослідження зерна
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1970 06.02.2009
1240 9.1.04 9. Біологічна експертиза
9.1. Дослідження об'єктів рослинного походження
Методика дослідження деревини
 • РВВ Міністерства внутрішніх справ України
1970 06.02.2009