№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
501 14.1.51 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика дослідження самооцінки Спілбергера - Ханина (тест)
 • Ленінград, ЛНДІТЕК
1976 2021 03.03.2010 28.01.2021
502 14.1.52 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Дослідження властивостей нервової системи за психомоторними показниками (Теппінг-тест Є.П. Ільїна)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1987 2021 03.03.2010 28.01.2021
503 14.1.53 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "ШТУР" (шкільний тест розумового розвитку)
 • Москва, НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР
1978 2021 03.03.2010 28.01.2021
504 14.1.54 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика Леонгарда-Шмишека
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1970 2021 03.03.2010 28.01.2021
505 14.1.55 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика ТЮФ (тест гумористичних фраз)
 • Москва, МГУ
1982 2021 03.03.2010 28.01.2021
506 14.1.56 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Піктограми"
 • Москва, МГУ
1968 2021 03.03.2010 28.01.2021
507 14.1.57 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Комплексна методика дослідження індивідуально-психологічних особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей особистості)
 • Київ, КГУ
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1995, 2000 2021 03.03.2010 28.01.2021
508 14.1.58 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика PTSD (виявлення психологічних особливостей посттравматичного стану у виді структурованого психологічного інтерв’ю)
 • Москва, МГУ
1992 2021 03.03.2010 28.01.2021
509 14.1.59 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Типовий сімейний стан"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 2021 03.03.2010 28.01.2021
510 14.1.60 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методик (опитувальник) "Аналіз сімейної тривоги" (АТС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 2021 03.03.2010 28.01.2021
511 14.1.61 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика (опитувальник) "Конструктивна-деструктивна сім’я" (КДС)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 2021 03.03.2010 28.01.2021
512 14.1.62 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Симпатія або ПТС "Переважаючий тип симпатії"
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 2021 03.03.2010 28.01.2021
513 14.1.63 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Нормативний опір" (НО)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 2021 03.03.2010 28.01.2021
514 14.1.64 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика "Сімейне виховання підлітка" (опитувальник для батьків)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
1989 2021 03.03.2010 28.01.2021
515 14.1.65 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення динаміки емоційних відносин у сім’ї
 • Москва, МГУ
1993 2021 03.03.2010 28.01.2021
516 14.1.66 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика визначення батьківських стосунків з дітьми (опитувальник)
 • Ленінградський психоневрологічний НДІ ім. В.М. Бехтерева
2006 2021 03.03.2010 28.01.2021
517 14.1.67 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Психологічний аналіз текстової інформації
 • МГУ
 • Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И.
1977 2021 03.03.2010 28.01.2021
518 14.1.68 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Експертна оцінка психологічних особливостей процесу комунікативної взаємодії
 • Москва, МГУ
2003 2021 03.03.2010 28.01.2021
519 14.1.69 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологічного дослідження розвитку неповнолітніх у ході розгляду справ у цивільному судочинстві
 • Полтавське відділення Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
520 14.1.70 14. Психологічна експертиза
14.1. Психологічні дослідження
Методика судово-психологіної експертизи комунікативної діяльності особи, зафіксованої у відеозвукозапису
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014