№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
501 2.1.03 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення послідовності нанесення перетнутих штрихів кулькових ручок адсорбційно-люмінісцентним методом
 • ЦНДІСЕ СРСР
1970 06.02.2009
502 2.1.04 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження розірваних документів з метою ідентифікації цілого по його частинах
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
503 2.1.05 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження приладів для письма з метою їх ідентифікації
 • ВНДІСЕ
1973 06.02.2009
504 2.1.06 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Відновлення змісту документів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1974 06.02.2009
505 2.1.07 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Дослідження встановлення можливості хронологічної послідовності виконання перехрещующихся штрихів за допомогою полімерної пасти "К"
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1980 2019 06.02.2009 18.01.2019
506 2.1.08 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Криміналістичне дослідження документів с витравленими (змитими) записами
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
1987 06.02.2009
507 2.1.09 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів з метою встановлення переклеювання
 • ВНДІСЕ
1989 06.02.2009
508 2.1.10 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення внесення в текст дописок
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ СРСР
2002 06.02.2009
509 2.1.11 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Встановлення підробки документа, виконаної із застосуванням копіювальної техніки, принтерів та ПЕОМ (виготовлення документів шляхом монтажу)
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 06.02.2009
510 2.1.12 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Експертне діагностичне дослідження документів, що виконані за допомогою комп’ютерних технологій
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009
511 2.1.13 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика судово-технічної експертизи документів (Загальна частина)
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
512 2.1.15 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
2.3. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Криміналістичне дослідження документів, виконаних новими видами пишучих приладів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
513 2.1.16 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика визначення абсолютного віку документів (в частині документів, виконаних пастами для кулькових ручок)
 • Київський НДІСЕ
 • Міністерства юстиції України
2001 06.02.2009
514 2.1.17 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика дослідження документів (загальна частина)
 • КДБ при РМ СРСР
1955 03.03.2010
515 2.1.18 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення слабко видимих текстів у документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 03.03.2010
516 2.1.19 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика виявлення невидимих текстів в документах
 • КДБ при РМ СРСР
1956 03.03.2010
517 2.1.20 2. Технічна експертиза документів
2.1. Дослідження реквізитів документів
Методика технічної експертизи документів у частині дослідження штрихів, що перетинаються
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
518 2.2.01 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроскопічне дослідження паперу з метою встановлен-ня групової ідентифікації
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1956 06.02.2009
519 2.2.02 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза паперу
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009
520 2.2.03 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Судово-хімічна експертиза чорнильних і олівцевих штрихів, відтисків штампів та печаток, витравлених текстів в документах, експертиза по виявленню текстів, які не читаються
 • С.М.Соколов
1964 06.02.2009