№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
861 5.1.13 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження змісту водних екстрактів продуктів пострілу з мисливської рушниці та гільз в цілях виявлення давнини пострілу
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
862 5.1.14 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження газоподібних продуктів пострілу з мисливської рушниці та гільз методом газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1984 2022 06.02.2009 28.01.2022
863 5.1.15 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження вибухових речовин
 • ВНДІСЕ
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
864 5.1.16 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Якісний аналіз слідової кількості аміачної селітри за допомогою метода ТШХ
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
865 5.1.17 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження хімічного перетворення сумішей надперекисних сполук натрію та калію з бензином
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
866 5.1.18 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження продуктів пострілу методом спектрального люмінесцентного аналізу для встановлення давнини пострілу
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
867 5.1.19 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Визначення відстані пострілу з нарізної зброї по кількості сурми та меді в продуктах пострілу спектрофотометричним методом
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
868 5.1.20 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Визначення сурми дифузно-контактним методом
 • ВНДІСЕ
1987 2022 05.02.2009 28.01.2022
869 5.1.21 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Використання дифузно-контактного метода в судово-балістичної експертизі
 • ВНДІСЕ
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
870 5.1.22 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Визначення давнини пострілу з мисливської рушниці методом ЕПР
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
871 5.1.23 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження вибухових речовин та продуктів вибуху хімічними методами та ТШХ
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1997 2022 06.02.2009 28.01.2022
872 5.1.24 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Дослідження продуктів пострілу
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1997 06.02.2009
873 5.1.25 5. Вибухово-технічна експертиза
5.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
Методика дослідження складу вибухових речовин, продуктів вибуху із застосуванням методів високоефективної хроматографії та масспектрометрії
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2020 28.01.2022
874 5.2.01 5. Вибухово-технічна експертиза
5.2. Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
Методика криміналістичного дослідження електродетонаторів промислового та саморобного виготовлення
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 06.02.2009
875 6.1.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Судово-дослідницька фотографія
 • Сілкин П.Ф.
1979 2022 06.02.2009 28.01.2022
876 6.1.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Методика дослідження фотографічних зображень, фотоапаратури та фотоматеріалів
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
877 6.1.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Техніко-криміналістична експертиза фотознімків
 • КДБ СРСР
1981 2022 03.03.2010 28.01.2022
878 6.1.04 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Криміналістична ідентифікація вітчизняних малоформатних фотоапаратів по фотоплівках
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1989 2022 03.03.2010 28.01.2022
879 6.1.05 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Методика досліджень цифрових фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
880 6.1.06 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Методика фототехнічної експертизи (загальна частина) (конфіденційно)
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • Київський НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • Тернопільський НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • Запорізький НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2021 28.01.2022