№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
861 8.11.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Можливості експертного встановлення групової приналежності і єдиного джерела походження кам'яного вугілля
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1971 06.02.2009
862 8.11.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження клеючих речовин в ІЧ-області спектру
 • ВНДІ МВС
1972 06.02.2009
863 8.11.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Застосування інфрачервоної спектроскопії в криміналістичних дослідженнях
 • ВНДІ МВС
1972 06.02.2009
864 8.11.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Застосування тонкошарової хроматографії при дослідженні речових доказів
 • ВНДІ МВС
1973 06.02.2009
865 8.11.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Загальні питання дослідження речових доказів методами спектроскопії
 • ВНДІ МВС
1974 06.02.2009
866 8.11.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Криміналістичне дослідження мікрокількостей пластилінів
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
867 8.11.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження тютюну і тютюнових виробів методом газової і газорідинної хроматографії
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
868 8.11.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Виявлення і аналіз органічних розчинників при виробництві експертиз у справах, пов"язаних з порушенням правил техніки безпеки
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
869 8.1.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання емісійного спектрального аналізу при проведенні експертиз побутових фарб
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
870 8.11.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Порівняльне криміналістичне дослідження зольного залишку з місця події із зольними залишками спалених купюр грошових знаків різної номінальної вартості
 • ВНДІСЕ
1976 06.02.2009
871 8.11.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження фарбувальних речовин, що використовуються для охорони об"єктів від посягань
 • ВНДІСЕ
1977 06.02.2009
872 8.11.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Виявлення і дослідження слідів препаратів хімічних пасток, виготовлених на основі базових сумішей
 • ВНДІ МВС
1978 06.02.2009
873 8.11.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Використання спеціальних хімічних речовин в боротьбі з крадіжками
 • ВНДІ МВС
1979 06.02.2009
874 8.11.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Дослідження спецбарвників
 • МЮ Ростов-на Дону
1980 06.02.2009
875 8.11.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методичні рекомендації для експертів по дослідженню спецбарвників
 • Північно-Кавказький науково-дослідний інститут судових експертиз
1980 06.02.2009
876 8.11.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Комплексне дослідження мікрокількостей люмінесцентних речовин неорганічної природи
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
877 8.11.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Комплексний підхід при криміналістичному дослідженні косметичної туші
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
878 8.11.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Можливості диференціації різних марок взуттєвих кремів чорного і коричневого кольору
 • ВНДІСЕ
1982 06.02.2009
879 8.11.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Криміналістичне дослідження багатокомпонентних сумішей і розчинників, що використовуються в побутових і виробничих цілях
 • ВНДІСЕ
1983 06.02.2009
880 8.1.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання колороскопічних методів аналізу лакофарбових матеріалів і покриттів
 • КазСРСР
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1975 06.02.2009