№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
281 11.1.74 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних питань, пов'язаних з визначенням розміру заборгованості за поставку електроенергії
 • Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
282 11.1.75 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження операцій з опдаткування доходів фізичних осіб
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
283 11.1.76 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика експертного дослідження з питань проведення додаткових видатків місцевих бюджетів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2016 23.03.2018
284 1.1.18 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Залежність ознак почерку від зміни нахилу з правого на лівий
 • ВНДІСЕ
1971 2016 06.02.2009 29.01.2016
285 11.1.80 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, згідно з правилами міжнародних договорів України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2017 18.01.2019
286 11.1.81 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань обґрунтованості виплат соціальної допомоги
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
287 1.1.19 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
288 1.1.20 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних у стані сп’яніння
 • Білоруський НДІСЕ
1975 2019 06.02.2009 18.01.2019
289 11.2.01 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика експертного дослідження обліку формування та сплати до державного бюджету частини прибутку (дивідентів), підприємств, у статутному фонді яких державі належать частки
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2019 03.03.2010 18.01.2019
290 11.2.02 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Дослідження бухгалтерського обліку та оподаткування спільної діяльності підприємств
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 2017 03.03.2010 27.01.2017
291 11.2.03 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика виконання судово-економічних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг
 • Севастопольське відділення Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 2017 03.03.2010 27.01.2017
292 1.1.21 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методика імовірнісної оцінки збігів ознак почерку при ідентифікаційному дослідженні «змішаних» (буквених і цифрових) записів
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
293 1.1.22 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Модифікована методика імовірнісно-статистичної оцінки збігів ознак почерку з урахуванням його групової приналежності
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
294 1.1.23 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Кількісна методика порівняльного дослідження окремих ознак і оцінки його результатів при ідентифікації виконавця рукопису, виконаного навмисно зміненим почерком (при скорописному викривленні)
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
295 1.1.24 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Модифікована методика встановлення факту навмисної зміни почерку
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
296 11.2.47 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банктутства підприємств
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 02.03.2012
297 11.2.48 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз з визначення збитків при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
298 1.1.25 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація високовироблених почерків за ступенем досконалості системи рухів
 • ВНДІСЕ
1979 2019 06.02.2009 18.01.2019
299 11.2.51 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних досліджень операцій з надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
300 11.2.53 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика визначення вартості чистих активів суб'єктів господарювання
 • Львівський НДІСЕ Мін'юсту
2013 29.01.2016