№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
881 6.2.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика проведення фотопортретної експертизи
 • ВНДІСЕ
1967 2022 06.02.2009 28.01.2022
882 6.2.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Ідентифікація особи за допомогою метода графічних алгоритмів
 • Полєвой Н.С.
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
883 6.2.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Криміналістичний опис зовнішності людини
 • ВНДІСЕ
1984 2022 06.02.2009 28.01.2022
884 6.2.04 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика криміналістичної ідентифікації по фотопортретах осіб раси монголоїда, проживаючих на території середньоазіатських республік СРСР
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1986 2022 03.03.2010 28.01.2022
885 6.2.05 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
 • ДНДЕКЦ МВС України
2013 29.01.2016
886 6.2.06 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2021 28.01.2022
887 6.3.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Експертиза голографічного захисту цінних паперів та документів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 2022 06.02.2009 28.01.2022
888 6.3.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Дослідження параметрів рельєфно-фазових голограм, що виготовляються методом тиснення
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2022 06.02.2009 28.01.2022
889 6.3.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Експертиза голографічних захисних знаків, виготовлених за технологією „dot matrix”
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 2022 06.02.2009 28.01.2022
890 7.0.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування комп’ютерної лабораторії СSL4500 для криміналістичного дослідження сигналів мовлення
 • KAY Elemetric Corp. USA
2002 06.02.2009 28.01.2022
891 7.0.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні основи дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2008 06.02.2009
892 7.0.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи по фонограмах російської мови на автоматизованій системі «Діалект»
 • Попов Н.Ф.
1996 2022 06.02.2009 28.01.2022
893 7.0.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні рекомендації використання програмного комплексу порівняльного лінгвістичного аналізу спірної та еталонної фонограм
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 2022 06.02.2009 28.01.2022
894 7.0.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи за ознаками мовлення з застосуванням автоматизованої експертної системи «Phonexi» 2000, 2003 06.02.2009
895 7.0.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Основні положення методики криміналістичного дослідження звукового середовища
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009
896 7.0.07 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика виділення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку із використанням ймовірнісно-спектрального методу
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса"
2019 28.01.2021
897 7.1.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика експертної діагностики монтажу магнітних записів та методи його виявлення
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
898 7.1.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Магнітооптичний метод дослідження магнітних сигналограм в криміналістиці
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
899 7.1.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика криміналістичного дослідження матеріалів і засобів звуко-та відеозапису
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1998 06.02.2009
900 7.1.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Модифікована методика встановлення семантичного змісту фонограм з використанням пристрою "Форманта"
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 2022 06.02.2009 28.01.2022