№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1261 8.6.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Встановлення спільного джерела походження героїну
 • ЕКЦ МВС Росії
2002 2022 06.02.2009 28.01.2022
1262 8.6.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика дослідження кустарних препаратів з ефедрину, псевдоефидрину і норефедрину
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 2022 06.02.2009 28.01.2022
1263 8.6.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження кокаїну
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1264 8.6.56 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Можливості криміналістичного дослідження амфетаміну та його похідних
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1265 8.6.57 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження діетиламіду лізергінової кислоти
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1266 8.6.58 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методики кількісного визначення діацетилморфіну у зразках героїну за допомогою молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектру
 • КиївськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2004 2022 06.02.2009 28.01.2022
1267 8.6.59 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Дослідження взаємодії амфетамінових похідних з гетерополіаніоном [РМо12О40]3- методом ІЧ-спектроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 2023 06.02.2009 28.04.2023
1268 8.6.60 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення діацетилморфіну (героїну) у суміші методом спектрофотометричного аналізу в УФ-області
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 2023 06.02.2009 28.04.2023
1269 8.6.61 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Міжвідомча методика дослідження наркотиків з конопель та маку
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України
 • Комітет контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України
2007 06.02.2009
1270 8.6.62 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження трамадолу
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2007 06.02.2009
1271 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження метадону
 • ЕКЦ Міністерства внутрішніх справ Росії
1992 2022 06.02.2009 28.01.2022
1272 8.6.63 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Криміналістичне дослідження деяких кустарно виготовлених препаратів методом газової хроматографії з використанням капілярної колонки НР FFAP
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2022 03.03.2010 28.01.2022
1273 8.6.64 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Експертне дослідження деяких найбільш поширених «структурних аналогів» наркотичних засобів та психотропних речовин
 • ФС Російської федерації по контролю за обігом наркотиків
2010 2022 03.03.2010 28.01.2022
1274 8.6.66 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика експертного дослідження амфетамінів
 • ДНДЕКЦ МВС України
2014 29.01.2016
1275 8.6.67 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Кількісне визначення синтетичних канабіноїдів із застосуванням методів газової хроматографії, рідинної хроматографії з Q-TOF та CAD-детектуванням, отриманих за допомогою препаративної рідинної хроматографії (на прикладі 5F-ABICA, ММВ-2201, 5F-MDMB-PINACA)
 • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
2019 14.02.2020
1276 8.6.68 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.6. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Методика дослідження синтетичних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 28.01.2021
1277 8.7.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Виявлення синтетичних барвників у фальсифікованих винах і соках
 • ВНДІ МВС
1969 2022 06.02.2009 28.01.2022
1278 8.7.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження коньяків
 • ВНДІСЕ
1971 2022 06.02.2009 28.01.2022
1279 8.7.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження виноградних вин
 • ВНДІ МВС
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022
1280 8.7.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація купажу горілки марок «Екстра», «Столична» і «Водка» перкуриметричним методом
 • ВільнюськийНДІСЕ Литовської РСР
1974 2022 06.02.2009 28.01.2022