№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
801 6.1.04 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Криміналістична ідентифікація вітчизняних малоформатних фотоапаратів по фотоплівках
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1989 03.03.2010
802 6.1.05 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.1. Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Методика досліджень цифрових фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
 • Київський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
803 6.2.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика проведення фотопортретної експертизи
 • ВНДІСЕ
1967 06.02.2009
804 6.2.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Ідентифікація особи за допомогою метода графічних алгоритмів
 • Полєвой Н.С.
1982 06.02.2009
805 6.2.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Криміналістичний опис зовнішності людини
 • ВНДІСЕ
1984 06.02.2009
806 6.2.04 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика криміналістичної ідентифікації по фотопортретах осіб раси монголоїда, проживаючих на території середньоазіатських республік СРСР
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1986 03.03.2010
807 6.2.05 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
Методика ідентифікації особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
 • ДНДЕКЦ МВС України
2013 29.01.2016
808 6.3.01 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Експертиза голографічного захисту цінних паперів та документів
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1999 06.02.2009
809 6.3.02 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Дослідження параметрів рельєфно-фазових голограм, що виготовляються методом тиснення
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
810 6.3.03 6. Фототехнічна і портретна експертиза
6.3. Дослідження голографічних зображень
Експертиза голографічних захисних знаків, виготовлених за технологією „dot matrix”
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2002 06.02.2009
811 7.0.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
Методика застосування комп’ютерної лабораторії СSL4500 для криміналістичного дослідження сигналів мовлення
 • KAY Elemetric Corp. USA
2002 06.02.2009
812 7.0.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні основи дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2008 06.02.2009
813 7.0.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи по фонограмах російської мови на автоматизованій системі «Діалект»
 • Попов Н.Ф.
1996 06.02.2009
814 7.0.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методичні рекомендації використання програмного комплексу порівняльного лінгвістичного аналізу спірної та еталонної фонограм
 • ОдеськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
2000 06.02.2009
815 7.0.05 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Методика ідентифікації особи за ознаками мовлення з застосуванням автоматизованої експертної системи «Phonexi»
 • ООО «Речевые технологии»Москва
2003 06.02.2009
816 7.0.06 7. Експертиза відеозвукозапису
7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3. Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Основні положення методики криміналістичного дослідження звукового середовища
 • ЛьвівськийНДІСЕМіністерства юстиції України
2003 06.02.2009
817 7.1.01 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика експертної діагностики монтажу магнітних записів та методи його виявлення
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
818 7.1.02 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Магнітооптичний метод дослідження магнітних сигналограм в криміналістиці
 • ВНДІСЕ СРСР
1989 06.02.2009
819 7.1.03 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Методика криміналістичного дослідження матеріалів і засобів звуко-та відеозапису
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1998 06.02.2009
820 7.1.04 7. Експертиза відеозвукозапису
7.1. Технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису
Модифікована методика встановлення семантичного змісту фонограм з використанням пристрою "Форманта"
 • Київська національна академія внутрішніх справ України
 • Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 06.02.2009