№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1281 8.7.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація виноградних і плодово-ягідних вин
 • ВНДІ МВС
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
1282 8.7.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Газохроматографічний метод визначення вуглеводів в зерново-картопельній бразі
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
1283 8.7.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей спиртних напоїв заводського виготовлення методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації по типах
 • ЦДНІЛСЕ МЮ РСФСР
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1284 8.7.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Визначення цукру в мікрокількостях спиртних напоїв
 • ВНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1285 8.7.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження мікрокількостей невідомих спиртних напоїв методом капілярної газової хроматографії з метою їх диференціації
 • Федянин А.А.
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1286 8.7.10 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження спиртовмісних рідин домашнього виготовлення (самогону, браги).
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
1287 8.7.11 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація сухих вин по джерелу походження і часу виробництва методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
1288 8.7.12 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Встановлення вихідної рослинної сировини в спиртовмісних рідинах домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
1289 8.7.13 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження браг з різної сировини по анатомо-морфоло гічних ознаках
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1290 8.7.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Диференціація домашніх вин і браг, виготовлених з плодово-ягідної сировини
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1291 8.7.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Комплексне експрес-дослідження спиртних напоїв домашнього вироблення
 • ВНДІСЕ
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1292 8.7.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Криміналістичне дослідження дріжджів для встановлення давності виготовлення браги
 • Мінський НДІСЕ
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1293 8.7.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Дослідження спиртних напоїв фальсифікованих під коньяк
 • ВНДІСЕ СРСР
1990 2022 06.02.2009 28.01.2022
1294 8.7.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Комплексне дослідження спиртовмісних рідин (спиртних напоїв домашнього виготовлення)
 • ВНДІСЕ СРСР
1993 2022 06.02.2009 28.01.2022
1295 8.7.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Експертне дослідження промислових спиртів і горілок
 • Міністерство юстиції Російської Федерації
1993 2022 06.02.2009 28.01.2022
1296 8.7.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Схема експертного дослідження коньяків різних марок і регіонів виробництва
 • Міністерство юстиції Російської Федерації
1993 2022 06.02.2009 28.01.2022
1297 8.7.21 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Спиртовмісні рідини та їх дослідження газорідинною хроматографією
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2005 2022 06.02.2009 28.01.2022
1298 8.7.22 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Методичні рекомендації криміналістичного дослідження барвників у червоних "порошкових" виноградних винах
 • Одеський НДІСЕ Мінюсту України
2013 29.01.2016
1299 8.7.23 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.7. Дослідженн спиртомістких сумішей
Методика криміналістичного дослідження ігристих виноградних вин з метою встановлення їх характерних ознак
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 23.03.2018
1300 8.8.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.8. Дослідження ґрунтів
Методика криміналістичного дослідження пилу
 • ВНДІСЕ
1969 2022 06.02.2009 28.01.2022