№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
321 11.1.81 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань обґрунтованості виплат соціальної допомоги
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2018 14.02.2020
322 11.1.82 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань, пов'язаних із виробництвом та реалізацією підакцизних товарів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 28.01.2021
323 11.1.83 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика вирішення судово-економічною експертизою питань з оподаткування господарських операцій, пов'язаних з їх "фіктивністю" (нереальністю)
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2021 28.04.2023
324 11.1.84 11. Економічна експертиза
11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Методика дослідження оподаткування операцій пайового венчурного та корпоративного інвестиційних фондів
 • Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
2023 28.04.2023
325 1.1.19 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів
 • ВНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 30.09.2022
326 1.1.20 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних у стані сп’яніння
 • Білоруський НДІСЕ
1975 2019 06.02.2009 18.01.2019
327 11.2.01 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика експертного дослідження обліку формування та сплати до державного бюджету частини прибутку (дивідентів), підприємств, у статутному фонді яких державі належать частки
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2019 03.03.2010 18.01.2019
328 11.2.02 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Дослідження бухгалтерського обліку та оподаткування спільної діяльності підприємств
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 2017 03.03.2010 27.01.2017
329 11.2.03 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика виконання судово-економічних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг
 • Севастопольське відділення Харківського НДІСЕ Міністерства юстиції України
2008 2017 03.03.2010 27.01.2017
330 1.1.21 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Методика імовірнісної оцінки збігів ознак почерку при ідентифікаційному дослідженні «змішаних» (буквених і цифрових) записів
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
331 1.1.22 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Модифікована методика імовірнісно-статистичної оцінки збігів ознак почерку з урахуванням його групової приналежності
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
332 1.1.23 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Кількісна методика порівняльного дослідження окремих ознак і оцінки його результатів при ідентифікації виконавця рукопису, виконаного навмисно зміненим почерком (при скорописному викривленні)
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
333 1.1.24 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Модифікована методика встановлення факту навмисної зміни почерку
 • ВНДІСЕ
1976 2019 06.02.2009 18.01.2019
334 11.2.47 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства підприємств
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2009 2022 02.03.2012 28.01.2022
335 11.2.48 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних експертиз з визначення збитків при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
336 1.1.25 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Диференціація високовироблених почерків за ступенем досконалості системи рухів
 • ВНДІСЕ
1979 2019 06.02.2009 18.01.2019
337 11.2.51 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судово-економічних досліджень операцій з надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2012 12.09.2014
338 11.2.53 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика визначення вартості чистих активів суб'єктів господарювання
 • Львівський НДІСЕ Мін'юсту
2013 29.01.2016
339 11.2.56 11. Економічна експертиза
11.2. Дослідження документів проекономічну діяльність підприємств і організацій
Методика проведення судових експертиз по справам, повязаним з визначенням розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівникові на виробництві
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Сумське відділення
2017 18.01.2019
340 1.1.26 1. Почеркознавча і лінгвістична експертиза
1.1. Дослідження почерку і підписів
Комплексна методика вирішення судово-почеркознавчих ідентифікаційних задач, пов’язаних з дослідженням буквених текстів
 • ВНДІСЕ
1982 2019 06.02.2009 18.01.2019