№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
621 2.2.35 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження писального та газетного паперу
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
622 2.2.36 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження кольорових олівців
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
623 2.2.37 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження реквізитів і матеріалів документів
 • ВНДІСЕ
1981 2022 06.02.2009 28.01.2022
624 2.2.38 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження виробничих партій барвників Основного фіолетового К і жиророзчинного фіолетового К методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
625 2.2.39 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників і зв’язуючих речовин в штрихах чорнила для плакарів методом ТШХ горизонтальної
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
626 2.2.40 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження барвників кольорових олівців вітчизняного та зарубіжного виробництва з метою їх диференціації
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
627 2.2.41 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Мікроспектрофотометричне дослідження барвників в матеріалах письма
 • ВНДІСЕ
1985 2022 06.02.2009 28.01.2022
628 2.2.42 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація матеріалів письма, виготовлених за одні-єю рецептурою, за допомогою методів ТШХ та відбитої спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
629 2.2.43 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація однокольорових матеріалів письма за незабарвленими компонентами
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
630 2.2.44 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення виду матеріалів документів
 • ВНДІМіністерства внутрішніх справ України
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
631 2.2.45 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Диференціація водорозчинних матеріалів письма за якісним складом барвників і безкольорових компонентів
 • ВНДІСЕ
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
632 2.2.46 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження безколірних компонентів водорозчинних матеріалів письма методом ГРХ
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
633 2.2.47 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження тонерів електрофотографічних копій мето-дом ІК-Фурє-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1990 2022 06.02.2009 28.01.2022
634 2.2.48 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження елементного складу паперу
 • ВНДІСЕ
1993 2022 06.02.2009 28.01.2022
635 2.2.49 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Дослідження матеріалів письма в штрихах
 • ВНДІСЕ
1993 2022 06.02.2009 28.01.2022
636 2.2.50 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Встановлення відносного вмісту фенілгліколя в штрихах паст для кулькових ручок, які не містять фталоціанінових барвників
 • ВНДІСЕ
1994 2022 06.02.2009 28.01.2022
637 2.2.51 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження паперу
 • КДБ при РМ СРСР
1977 03.03.2010
638 2.2.52 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження матеріалів письма
 • КДБ при РМ УРСР
1961 03.03.2010
639 2.2.53 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження технічних паперів
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 03.03.2010
640 2.2.54 2. Технічна експертиза документів
2.2. Дослідження матеріалів документів
Методика дослідження чорних поліграфічних фарб
 • ЦНДІСД КДБ СРСР
1981 2022 03.03.2010 28.01.2022