№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
981 8.11.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Криміналістичне дослідження сучасних люмінесцентних спецбарвників
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 2022 06.02.2009 28.01.2022
982 8.11.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Розробка методики комплексного дослідження лінолеумів на основі вивчення технології виробництва та використання матеріалів
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2003 2022 06.02.2009 28.01.2022
983 8.11.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методика визначення факту фарбування (знебарвлення) волосся методом ІЧ-спектроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
984 8.11.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Відбір та вилучення зразків спеціальних хімічних речовин (СХР) при проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, пов’язаних з їх використанням
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2005 06.02.2009
985 8.11.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методика криміналістичного дослідження спеціальних хімічних речовин
 • ЛьвівськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ, ДНДЕКЦ МВС України
2006 2022 06.02.2009 28.01.2022
986 8.1.14 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження кольору частинок ЛФМ
 • КазНДІСЕ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
987 8.11.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Криміналістичне дослідження губних помад
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2022 06.02.2009 28.01.2022
988 8.11.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Методика встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017
989 8.11.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
Удосконалена методика встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2019 28.01.2021
990 8.1.15 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Методи дослідження МРВ. Півкількісний аналіз ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії з використанням внутрішнього стандарту
 • ВНДІСЕ
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
991 8.1.16 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів
 • ВНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
992 8.1.17 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгенографічне дослідження окремих побутових ЛФМ
 • АзерНДІСЕ
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
993 8.1.18 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження продуктів піролізу ЛФМ методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
994 8.1.19 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження органічних пігментів в побутових фарбах
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
995 8.1.20 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження будівельних фарб
 • ВНДІСЕ
1978 2022 06.02.2009 28.01.2022
996 8.12.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Застосування тонкошарової хроматографії для дослідження рослинних олій
 • ЦНДІСЕ СРСР
1969 2022 06.02.2009 28.01.2022
997 8.12.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Використання методів інфрачервоної спектрофотометрії для визначення виду рослинних олій при криміналістичних дослідженнях
 • ЦНДІСЕ СРСР
1970 2022 06.02.2009 28.01.2022
998 8.12.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Експертне дослідження сиропів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1972 2022 06.02.2009 28.01.2022
999 8.12.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Диференціація м'ясних компонентів харчових продуктів
 • ВНДІ Міністерства внутрішніх справ
1975 2022 06.02.2009 28.01.2022
1000 8.12.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.12. Дослідження харчових продуктів
Диференціація деяких видів тваринних жирів методом капілярної хроматографії
 • ВНДІСЕ СРСР
1976 2022 06.02.2009 28.01.2022