Експертиза чи експертна спеціальність:
№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1 0.1.01 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексної експертизи та її використання при розслідуванні вбивств 1976 2022 06.02.2009 28.01.2022
2 0.1.02 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного криміналістичного дослідження контактно-взаємодіючих або розділених на частини об’єктів
 • ВНДІСЕ
 • Міністерства юстиції СРСР
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
3 0.1.03 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного експертного дослідження властивостей людини
 • Красноярський університет
1982 2022 06.02.2009 28.01.2022
4 0.1.04 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика дослідження факту контактної взаємодії комплектів одягу між собою та іншими об’єктами
 • ВНДІСЕ
 • Міністерства юстиції СРСР
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
5 0.1.05 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика встановлення відстані стрільби із нарізної зброї по кількості сурми та міді у продуктах пострілу спектрофотометричним методом
 • ВНДІСЕ
 • Міністерства юстиції СРСР
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
6 0.1.06 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Комплексна методика ідентифікації та встановлення факту контактної взаємодії знаряддя злочину
 • ВНДІСЕ
 • Міністерства юстиції СРСР
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
7 0.1.07 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика дослідження шин вантажного автотранспорту
 • ВНДІСЕ
 • Міністерства юстиції СРСР
1991 2022 06.02.2009 28.01.2022
8 0.1.08 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Загальна методика комплексного криміналістичного дослідження ґрунтів
 • ВНДІСЕ
 • Міністерства юстиції СРСР
1992 2022 06.02.2009 28.01.2022
9 0.1.09 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика експертного дослідження механізму утворення ґрунтових нашарувань на предметах одягу
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
1992 2022 06.02.2009 28.01.2022
10 0.1.10 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного дослідження ґрунтів
 • ВНДІСЕ
1993, 1994 2022 06.02.2009 28.01.2022
11 0.1.12 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху
 • Київський НДІСЕ, Харківський НДІСЕ, Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • ДНДЕКЦ МВС України
2005 06.02.2009
12 0.1.13 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика експертного дослідження апаратів захисту електроустановок, виявлених на місці пожежі
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2006 06.02.2009
13 0.1.14 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного криміналістичного дослідження номерних знаків України для транспортних засобів
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
14 0.1.15 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного дослідження об’єктів ґрунтово-мінерального походження
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 06.02.2009
15 0.1.16 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Загальна методика призначення та проведення комплексних судових експертиз, що виконуються комісією експертів (із змінами внесеними рішенням Координаційної ради від 12.09.2014)
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2007 2014 06.02.2009
16 0.1.17 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексного експертного дослідження об'єктів біологічного та грунтово-мінерального походження
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Кримський НДІСЕ Міністерства юстиції України
 • Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС України в Харківській області
2012 12.09.2014
17 0.1.18 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика комплексних експертних досліджень визначення вартості акцій підприємств
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту
2014 29.01.2016
18 0.1.19 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Комплексна методика експертного визначення збитків внаслідок скидів забруднюючих речовин
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
19 0.1.20 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Комплексна методика експертного визначення розміру шкоди, зумовленої хімічним забрудненням земель промисловості
 • Харківський НДІСЕ Мінюсту України
2014 29.01.2016
20 0.1.21 0. Комплексна експертиза
0.1. Комплексна експертиза
Методика дослідження засобів обліку електричної енергії та схем їх підключення з метою вирішення діагностичних завдань
 • Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України
2015 27.01.2017