№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1041 8.1.34 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Особливості ідентифікаційного дослідження ЛФП методами молекулярної спектроскопії та оптичної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1983 2022 06.02.2009 28.01.2022
1042 8.1.35 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Аналіз емалевої ізоляції дротів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1043 8.1.36 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Комплексна методика аналізу морфології лакофарбових покриттів транспортних засобів методами оптичної електронної мікроскопії
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1044 8.1.37 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістичне дослідження кольору мікрооб’єктів
 • ВНДІ МВС
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1045 8.1.38 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Диференціація ЛФМ, що містять фталоціанінові пігменти, за допомогою спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1986 2022 06.02.2009 28.01.2022
1046 8.1.39 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Визначення типу та марки транспортних засобів за частинками автомобільних ЛФП
 • ВНДІСЕ
1987 2022 06.02.2009 28.01.2022
1047 8.1.40 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження морфологічних ознак ЛФМ і покриттів
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1048 8.1.41 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Хімічне дослідження ЛФМ
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1049 8.1.42 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження лакофарбових матеріалів методом ІЧ-спектроскопії
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1050 8.1.43 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ і покриттів методом піролітичної газової хроматографії
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1051 8.1.44 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження елементного складу мінеральної частини ЛФМ методом емісійного спектрального аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1052 8.1.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Мікро спектральний аналіз з використанням ЛМА
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1053 8.1.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження ЛФМ методом рентгено-фазового аналізу
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1054 8.1.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Кількісне дослідження кольору частинок ЛФП методом мікроспектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1988 2022 06.02.2009 28.01.2022
1055 8.1.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Дослідження мікрокількостей пігментів органічної природи
 • ВНДІ МВС
1989 2022 06.02.2009 28.01.2022
1056 8.1.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання відомостей про технологію пофарбування ТЗ і асортименту ЛФМ при дослідженні лакофарбових покриттів
 • ВНДІСЕ
1990 2022 06.02.2009 28.01.2022
1057 8.1.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Рентгеноструктурний аналіз в криміналістиці і судовій експертизі
 • УМК ВО Київ
1992 2022 06.02.2009 28.01.2022
1058 8.1.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Використання другої похідної ІЧ-спектрів пропускання при визначенні зв’язуючого мікрокількостей фарби
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1995 2022 06.02.2009 28.01.2022
1059 8.1.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Сучасні технології і матеріали, що використовуютьсь при пофарбуванні легкових автомобілів та методи їх визначення
 • КиївськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1977 2022 06.02.2009 28.01.2022
1060 8.1.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Криміналістична експертиза сучасних автомобільних лакофарбових покриттів
 • ЕКЦ Міністерства внутршніх справ Російської Федерації
1998 2022 06.02.2009 28.01.2022