№ з/п Реєстраційний
код
Вид експертизи Назва методики Найменування розробника (спеціалізована установа, інші) Рік
створення
методики
Рік
внесення
змін до
методики
Рік
припинення
застосування
методики
Дата прийняття рішення про державну реєстрацію Дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики Дата прийняття рішення про припинення застосування методики
1041 8.3.45 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Експертна реконструкція одягу за залишками від спалювання
 • ВНДІСЕ
1993 06.02.2009
1042 8.3.46 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Технологічні дані про виробництво і обробку тканин із змішаних волокон
 • ВНДІСЕ
1995 06.02.2009
1043 8.3.47 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Стандартизація і уніфікація засобів експертного дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
 • ХарківськийНДІСЕ Міністерства юстиції України
1998 06.02.2009
1044 8.3.48 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Асортимент, призначення. Фізичні, хімічні і механічні властивості природних і штучних волокон
 • ВНДІСЕ
1999 06.02.2009
1045 8.3.49 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Використання в розкритті злочинів мікрооб'єктів, що походять від канатів, мотузок, шпагатів, шнурів
 • ЕКЦ МВС Росії
1999 06.02.2009
1046 8.3.50 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Особливості виявлення, фіксації, вилучення мікрооб’єктів на місці події
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2001 06.02.2009
1047 8.3.51 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Пошук, фіксація та вилучення мікрооб’єктів – одиничних текстильних волокон – при проведенні ОМП
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2002 06.02.2009
1048 8.3.52 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрооб’єктів волокнистої природи за допомогою ІЧ-спектрометричного комплексу Avatar 360 – Continium
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2003 06.02.2009
1049 8.3.53 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Дослідження мікрооб’єктів волокнистої природи за допомогою поляризаційної мікроскопії
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
2004 06.02.2009
1050 8.3.54 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика експертного дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них, що пройшли хімічне чищення
 • Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України
2010 03.03.2010
1051 8.3.55 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.3. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Методика визначення видових ідентифікаційних ознак натуральних волокон, ідентифікація волокнистого складу ниток, текстильних матеріалів та виробів з них методом полярізаційної мікроскопії.
 • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
2012 12.09.2014
1052 8.4.01 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і порівняльне дослідження залишків , бензину на речових доказах
 • ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України
1961 06.02.2009
1053 8.4.02 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження етильованих бензинів методом ТШХ
 • ВНДІСЕ
1975 06.02.2009
1054 8.4.03 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Компонентний склад СМ консервацій і комплекс фізичних методів при їх дослідженні
 • ВНДІСЕ
1978 06.02.2009
1055 8.4.04 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Застосування методу ТШХ для виявлення і ідентифікації НП
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1056 8.4.05 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Кількісний структурно-груповий аналіз малих кількостей НП по спектрах поглинання в УФ і ІЧ- областях
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1057 8.4.06 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Використання електронної мікроскопії, при дослідженні пластичних мастил
 • ВНДІСЕ
1979 06.02.2009
1058 8.4.07 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження автобензинів із застосуванням спектрофотометрії
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1059 8.4.08 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Дослідження методом електронної мікроскопії мікрокількостей пластичних мастил, що знаходяться у вигляді плям на текстильних тканинах, що піддалися різним зовнішнім діям
 • ВНДІСЕ
1980 06.02.2009
1060 8.4.09 8. Експертиза матеріалів, речовин та виробів
8.4. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Виявлення і дослідження залишків світлих НП методом флуорометрії
 • Ленінградський філіал ВНДІСЕ
1981 06.02.2009